Finnboat-jäsenyritysten
tuote- ja palveluhaku

06.02.2015

VENEALAN JÄRJESTÖT ALLEKIRJOITTIVAT YHTEISTYÖSOPIMUKSEN

Venealan Keskusliitto Finnboat ry, Suomen Purjehdus ja Veneily ry, Pidä Saaristo Siistinä ry ja Suomen Meripelastusseura ry ovat tänään 6.2.2015 allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen.

Veneilijän palvelutarjonta ja tiedonsaanti ovat olleet hajanaisia ja järjestöt haluavat tiiviimmällä yhteistyöl-lä varmistaa, ettei veneilijän tarvitse käyttää turhaa aikaa etsiäkseen erityyppistä tietoa veneilyn osa-alueista.
Yhteistyö koskee alkuvaiheessa viestinnällisiä kokonaisuuksia erityisesti seuraavilla osa-alueilla:

Veneilyn ja vesillä liikkumisen kokonaisvaltainen kehittäminen ympäristö-ystävällisemmäksi ja -vastuullisemmaksi
Veneilyn yleinen edistäminen
Veneilyn turvallisuuden lisääminen
Veneilytaitojen lisääminen
Seuratoiminnan ja sen palvelujen esiintuonti
Veneilyn julkisuuskuvan parantaminen
Järjestöjen toiminnan esittely omille kohderyhmille
Veneilijän ja venealan edunvalvonta.

Välineinä tullaan käyttämään kaikkien järjestöjen nettisivuja (finnboat.fi, uiva.fi, suomiveneilee.fi, spv.fi, pidasaaristosiistina.fi ja meripelastus.fi) sekä järjestöjen Facebook-sivuja ja kunkin järjestön omia julkaisuja kuten Finnboat News, Roope-lehti, Meripelastaja sekä Nautic-lehti.

Näiden välineiden kautta halutaan saavuttaa mahdollisimman moni veneilijä ja varmistaa että he saavat harrastukseensa liittyvän tarvittavan tiedon.

Järjestöt haluavat myös tiivistää yhteistyötään alan edunvalvonnassa ja käydä selkeästi laajempaa keskus-telua yhteisistä kannanotoista.

Toiminta käynnistyy laajemmin tämän kevään aikana.

Lisätietoja:

toim.joht. Jouko Huju
Venealan Keskusliitto Finnboat
040 5509310

hallituksen puh. joht. Samuli Salanterä
Suomen Purjehdus ja Veneily ry
044 5055005

toim.joht. Jari Piirainen
Suomen Meripelastusseura
040 5862006

pääsihteeri Aija Kaski
Pidä Saaristo Siistinä ry
040 528 7145

Sivun alkuun