Finnboat-jäsenyritysten
tuote- ja palveluhaku30-jalkaiselle Baylinerille hintaa kertyy noin 120 000 euroa.

Suurin osa tuontiveneistä on avoimia matka- ja retkiveneitä, joissa sateen sattuessa on mentävä sisään tai nostettava kuomu päälle.