Finnboat-jäsenyritysten
tuote- ja palveluhaku

Suomen tunnetuimpiin purjeveneasiantuntijoihin kuuluva Kari Wilén opastaa purjeveneen hankintaan liittyvissä asioissa!

Veneen käyttötarkoitus on määräävä hankintakriteeri

Purren valinnassa sen tuleva käyttötarkoitus ja -alue tulisi olla painavin kriteeri ostopäätöstä tehtäessä. Onko veneellä tarkoitus vain käväistä päivisin vesillä purjehdusta opettelemassa, vai tehdäänkö sillä peräti viikonloppureissuja, jotka vaativat jonkinlaisia yöpymismahdollisuuksia? Korvaako pursi kesämökin vai onko sillä tarkoitus matkustaa pitemmällekin? Jos näin, niin kuinka pitkälle? Maarianhaminaan, Gotlantiin vaiko Karibialle?

Loma- ja matkapurjehdukseen tarkoitetut purjeveneet voidaan karkeasti jakaa neljään ryhmään: suojaisilla vesillä käytettävät, rannikko- tai saaristovesillä käytettävät, avomerelle tarkoitetut ja valtamerille soveltuvat purret.

EU:n huvivenedirektiivissä veneet on luokiteltu vastaavanlaisiin ryhmiin. Näistä ryhmistä selviää veneiden pääasiallinen käyttöalue, josta seuraa erilaisia vaatimuksia purren turvallisuuden, merikelpoisuuden, rakenteen ja varustelun suhteen. Veneen suunnittelukategorian voi tarkistaa CE-merkistä, joka on oltava jokaisessa myytävässä uudessa 2,5-24 metriä pitkässä huviveneessä.

On kuitenkin hyvä muistaa, ettei direktiivi sen paremmin kuin mikään viranomainenkaan rajoita veneen käyttöä millään tavalla. Se, miten pitkälle avomerelle veneellä lähdetään kulloisissakin olosuhteissa, on kokonaan miehistön ja viime kädessä veneen kipparin harkinnassa.

Purret suojaisille vesille
Rannikkopurrella vaikka ulkomaille
Avomeriveneellä Itämeren piirissä
Valtameripurret
Mistä kannattaa hankkia?

Sivun alkuun