Jouko Lindgren Oy

Hernesaarenranta 13
FI-00150 HELSINKI

Tel: +358-(9) 622 5322
Fax: +358-(9) 622 2652
Email:
Url: https://www.joukolindgren.fi/

Varvsservice och repareringbåtreparering och underhåll
varvsservice
Ytterligare informationQuality Standards ISO9002.