Sök efter produkter och tjänster

Internationella systerorganisationer | Internationella båttidskrifter | Inhemska båttidskrifter | Övriga länkar

Övriga länkar

Organisation www-sidor
Edita (t.ex. lagförsamling Båttrafikreglerna) www.edita.fi/netmarket
International Marine Certification Institute www.imci.org
Meteorologiska Institutet www.fmi.fi
Sjöbevakning (Gränsbevakningsväsendet) www.raja.fi
Håll Skärgården Ren rf www.pidasaaristosiistina.fi
Finlands Sjöräddningssällskap rf www.meripelastus.fi/
Finlands Navigationsförbund rf www.suomennavigaatioliitto.com
Finlands Simundervisnings- och livräddningsförbund www.suh.fi
Segling och båtsport i Finland rf www.spv.fi
TraFi / Båtregistret www.trafi.fi/sv/batregistret
TraFi / Sjöfartstjänster www.trafi.fi
Tullen www.tulli.fi
Båtpolisen www.poliisi.fi
Veneily.fi www.veneily.fi
VTT, Anmält Organ www.vtt.fi

Upp