Sök efter produkter och tjänsterMedlemskapet ger styrka

I en värld av tilltagande konkurrens är det viktigt att vara snabb i vändningarna och den som har den bästa informationen, yrkeskunskapen och nätverket klarar sig bättre än den ensamma strävaren. Genom att höra till en större grupp får man kunskap, och kunskap är makt. Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf har skapats av branschproffs som en organisation, som betjänar dem själv.

Man ansöker om medlemskap i någon av de föreningar som hör till Finnboat genom att fylla i medlemsansökningsformuläret(medlemskap direkt inom förbundet söks med ett fritt formulerat ansökningsbrev). Till ansökan bifogas en bestyrkt kopia av det senaste bokslutet samt handelsregisterutdrag. Alla företag inom båtbranschen med Finland som hemort kan ansöka om medlemskap. Alla fyra föreningar har egna styrelser, som behandlar endast medlemsansökningar till den egna föreningen. Förbundets styrelse varken behandlar eller tar ställning till ansökningarna, som kommer till föreningarna. Ansökningsdokumenten är alltid konfidentiella.

Då medlemskapet är godkänt skickas företaget en faktura på anslutningsavgiften. Till sin storlek är den 170 euro och utöver den debiteras ingen skild medlemsavgift för anslutningsåret. Anslutningsavgiften för konstruktörsmedlemmar är 150 euro. Då företaget betalat sin medlemsavgift är det berättigat att bl.a. få vissa av förbundet publicerade dokumenter gratis. Dessutom kostar den enligt fritidsbåtdirektivet uppgjorda Ägarens Handbok företaget nu 190 euro, då den för företag som ej hör till Finnboat kostar 380 euro.

Medlemsavgiften kan till en början kännas hög, men då bör man tänka på vad man egentligen får för den. Man kan till exempel få 50 internationella båtjournalister att under tre dagar testa företagets nya båt. Eller man kan få en utställningsplats för den på Helsingfors flytande båtutställning 25 % billigare än ett företag, som inte hör till Finnboat. På dessa internetsidor finns flera exempel på tjänster, som förbundets kansli producerar för medlemskåren enbart mot medlemsavgiften.

Som sista men inte den minst viktiga punkt bör man komma ihåg informationsutbytet mellan företagen, de gemensamma träffarna, den trevliga samvaron och åsiktsutbytet. Som exempel kan man nämna förbundets höst- och vårmötesdagar, där vanligen drygt hundra representanter för medlemsföretagen deltar.

Upp