Sök efter produkter och tjänster

Helsingfors internationella båtmässa öppnar säsongen och visar vägen

Helsingfors Internationella Båtmässa, som arrangeras varje år i februari, är landets klart största och samtidigt viktigaste översikt över säsongens utbud. Vene Båt -evenemanget arrangeras av Andelslaget Finlands mässa på uppdrag av Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf. Evenemanget fyller Mässcentrats alla hallar och presenterar årligen nästan 600 båtar i sex hallar. Båtmässan lockar en publik på drygt 66.000 besökare. Sålunda är den också om ett årligt evenemang en av de största utställningar, som arrangeras i Helsingfors Mässcentrum. Med på mässan är naturligtvis också motorerna och tillbehören samt ett otal närslutna program och seminarier. Vene 20 Båt arrangeras 7-16.2.2020.

Uiva Flytande sätter fart på höstförsäljningen

Speciellt gällande handeln med större båtar samt höstutrustning har Helsingfors flytande båtutställning under sin 41-åriga existens funnit en stark anhängarskara. Evenemanget som för tjugoett år sedan flyttade till HSK på Drumsö, Helsingfors, har sedan dess ökat besökarantalet nästan varje år. År 2018 besöktes utställningen totalt av 12 981 mässgäster. År 2018 presenterades på utställningen totalt 277 båtar och landmontrarna täckte en areal på drygt 2800 m2. Finnboats medlemmar erhåller en 25 % rabatt på platshyran. Helsingfors Flytande Båtutställning arrangeras av Finnboat med Helsingfors Segelklubb rf som samarbetspartner. Uiva 2019 Flytande arrangeras 15-18.8.2019.

Deltagande också på internationella båtmässor

Till Finnboats och Finlands Båtindustriförenings viktigaste uppgifter hör utvecklingen av exportverksamheten. Inom Industriföreningen verkar exportledningsgruppen som årligen definierar vilka gemensamma projekt som genomförs. Huvudsakligen uppträden man tillsammans på internationella båtmässor. Fråga mera info från

Utöver mässdeltagandet producerar man gemensamma publikationer, förverkligar samannonsering och stöder uppgörandet av företagens internationella Internet-sidor etc. Företagen gör också gemensamma marknadsundersökningsresor till olika länder.

Upp