Medlemskår

Finnboat har tre medlemsföreningar med ett sammanlagt medlemsantal på ca 300. Förbundet har också övriga medlemmar. Vår medlemskår täcker över 90 procent den finländska båtbranschen. På denna sida hittar du medelst sökord alla de väsentliga till båtbranschen förknippade tjänsterna.

NOTERA! Marinhandlarna rf och Båtbranschens Komponentleverantörer rf har upplösts som självständiga föreningar och en ny förening har bildats för att ersätta dem; Båtbranschens Handlare och Komponentleverantörer rf. I sökandet nedan står föreningarna fortfarande under sina gamla namn (Marinhandlarna rf och Båtbranschens Komponentleverantörer rf).

Medlem
Typ
Förening
Län
Ort
Ordna enligt namn
enligt ort
 

Visa upp hela medlemsförteckningen