Finnboat News mediakort

Sida Storlek Pris
Innerpärm 1/1 1100 EUR
  1/2 770 EUR
Uppslag 2/1 1650 EUR
Sida 1/1 770 EUR
  1/2 600 EUR
  1/4 360 EUR
  1/8 240 EUR

Alla annonser är i 4-färg. Till priset läggs aktuell moms. Rabatten för Finnboats medlemsföretag är 20 %. Annonsreservering och information: .

Materialkrav:
Storlek  
1/1-s 185 mm x 265 mm
1/2-s liggande 185 mm x 123 mm
1/2-s stående 86 mm x 265 mm
1/4-s 86 mm x 123 mm

Annonsmaterialet sänds till Finnboat som färdig paste-up, film eller i elektronisk form. Gångbara filformat är EPS, JPEG, TIFF eller PDF. Inkludera ett avtryck av annonsen med disketten eller CD:n. Bildresolution skall vara 300 pixel/tum.

Finnboat News 1/2022 utkommer vecka 11, sista inlämningsdag för annonsmaterial är 21.2.
Finnboat News 2/2022 utkommer vecka 38, sista inlämningsdag för annonsmaterial är 29.8.
Finnboat News 3/2022 utkommer vecka 50, sista inlämningsdag för annonsmaterial är 21.11.

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47, 00500 Helsingfors
Tel. +358 40 708 9876.