Sök efter produkter och tjänster

Finnboat rf är ett riksomfattande branschförbund

Förbundets uppgift är att samla båtbranschens företag under samma tak och befrämja deras verksamhet och den friska konkurrensen samt att befrämja båtsporten och dess säkerhet i vårt land. Verksamhetens tyngdpunkt ligger på utställningarna. Arrangör för Helsingfors internationella båtmässa är Andelslaget Finlands Mässa och Finnboat står som uppdragsgivare för mässan. Finnboat arrangerar årligen i augusti dessutom Helsingfors flytande båtutställning.

Jämte utställningsverksamheten kan man ur vår omfattande verksamhet lyfta fram bl.a.:

  • Finnboat News -tidskriften tre gånger per år
  • uppgörandet av formulär som behövs vid båthandeln
  • uppgörandet av statistiköversikten och konjunkturbarometern
  • anordnandet av skolningstillfällen under Båtparlamenten
  • informationstillfällen och branschens pressmeddelanden
  • branschens samannonsering i hemlandet och utomlands samt koordinering av exportprojekten
  • båtsportsbefrämjande evenemang i hemlandet
  • samarbetet med båtbranschens läroanstalter, båtsportsföreningar och myndigheter
  • publiceringen av Veneilyn Aapinen - Båtlivets ABC -handboken o.s.v.
Jarkko Pajusalo är Finnboats verkställande direktör och har till sin hjälp administrationschef Lena Mickelsson-Ouru och byråassistent Tiina Krooks. Kansliet finns i Helsingfors centrum i stadsdelen Sörnäs.

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47
00500 Helsingfors

Årsberättelse 2016 (PDF 4717 kb)
Årsberättelse 2015 (PDF 10229 kb)
Årsberättelse 2012 (PDF 3422 kb)
Årsberättelse 2013 (PDF 4301 kb)

Årsberättelse 2010 (PDF 5890 kb)
Årsberättelse 2009 (PDF 8453 kb)

Upp