Sök efter produkter och tjänster

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf har fyra medlemsföreningar:

Medlemsföretagens sammanlagda antal är ca 300. Därutöver är läroanstalterna med båtbyggarutbildning också Finnboat-medlemmar och förbundet har även understödjande medlemmar.