Sök efter produkter och tjänster

Beslutsfattandet

Förbundets möte, som sammankallas två gånger per år, är det högsta beslutande organet. Röstberättigade är föreningsrepresentanterna, som väljs vid föreningarnas egna årsmöten.

Till förbundets styrelse hör förutom ordförande och två viceordföranden 12 medlemmar, som representerar de olika föreningarnas styrelser. Styrelsen verkställer de uppgifter föreningarna givit den i sina möten. Förbundets verkställande direktör arbetar under styrelsen och verkställer i sin tur de uppgifter styrelsen ger honom. Till sitt förfogande har verkställande direktören en administrationschef och projektassistent. Utöver det egentliga kansliarbetet verkställs inom flera av Finnboats arbetsgrupper många uppdrag, som medlemsföreningarna givit.

Styrelsen för Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf år 2019

Styrelsens ordförande
Anders Kurtén, Inhan Tehtaat Oy Ab

1. viceordförande
Kim Tigerstedt, Oy Maritim Ab

2. viceordförande
Mikael Winqvist, AMT-Veneet Oy

övriga medlemmar
Johan Carpelan, Oy Botnia Marin Ab
Ben Fagerström, Oy Marino Ab
Markku Hämäläinen, Oy Brandt Ab
Kim Koskinen, Vetus Oy
Joni Leeve, Leevene Oy
Terho Liukkonen, Suvi-Veneet Oy
Jari Löfroos, Finnmaster Boats Oy
Risto Paronen, Lahden Bikemarine Oy
Juha Pulli, Nordec Nautic Oy
Thomas Sarin, Ab Sarins Båtar Oy
Jani Snell, Juha Snell Oy
Raimo Sonninen, Bella-Veneet Oy.

Upp


Styrelsens ordförande Anders Kurtén