Sök efter produkter och tjänster

Publikationer

På Finnboats kansli kan medlemsföretagen i allmänhet gratis beställa de flesta formulär och handlingar som behövs i båtbranschen. Handlingarna är granskade av konsumentombudsmannens kansli i de fall de berör konsumenthandeln. Nedan beställningsblankett. Ifall priset på produkten inte är utsatt (moms 0%), är den gratis.

Ladda ner pdf-fil här:Båthandels försäljningsvillkor 2012 (PDF 91 kb)
Reparationsvillkor 2012 (PDF 65 kb)
Näthandelsvillkor 2011 (PDF 73 kb)
Överlåtelseintyg (PDF 10 kb)
Överlåtelseintyg, bytesbåt (PDF 10 kb)


Anmälan till farkostregister

eller beställ den per post

Följande produkter kan beställas av Finnboats medlemmar: Beställning st
Finnboat Takuu
Finnboat Garanti
Finnboat Warranty
Finnboat Garantie
Sopimusehdot Toimittaja-Jälleenmyyjä
Avtalsvillkor Leverantör-Återförsäljare
Contract provisions Supplier-Distributor
Vertragsbedingungen Lieferant-Wiederverkäufer
Veneiden ja moottorien korjausehdot
Veneveistämön Laatukäsikirja
Agenttisopimus
Handelsagentavtal
Agency agreement
Vertragshändlervertrag
Jälleenmyyntisopimus
Återförsäljningsavtal
Distribution agreement
Handelsvertretervertrag

Följande trycksaker kan beställas av Finnboats medlemmar och också av företag eller privatpersoner, som inte är medlemmar i Finnboat:Beställning st
Veneilyn Aapinenför företag 0,50 eur/st, för privatpersoner gratis
Båtlivets ABC

finskspråkig version även på adress suomiveneilee.fi

för företag 0,70 eur/st, för privatpersoner gratis
Veneteollisuuden EU-käsikirja
Omistajan käsikirjaför medlemmar 190,00 eur,
icke-medlemmar 380,00 eur, 
inte för privatpersoner
Båtägarens Handbok 
Owner's Manual 
Eignerhandbuch 
Finnboat ry, årsberättelse 2017
Finnboat ry, årsberättelse 2016
Finnboat ry, årsberättelse 2015
Finnboat ry, årsberättelse 2014
Finnboat ry, årsberättelse 2013
Finnboat ry, årsberättelse 2012
Finnboat ry, årsberättelse 2011
Finnboat ry, årsberättelse 2010
Finnboat News, utkommer 3-4 gånger per år

Företag:

Kontaktperson eller beställare:

Postadress:

Postnummer och -anstalt:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Meddelandet:

 

Upp