Sök efter produkter och tjänster

06.02.2004

TOTALTILLVÄXTEN INOM BÅTBRANSCHEN FORTGÅR. DEN TOTALA OMSÄTTNINGEN STEG MED 6,7 %.

En förfrågan bland Finnboats medlemskår angående omsättningen utvisar, att omsättningen stiger på nästan alla sektorer.

Pressmeddelande 6.2.2004
Fri för publicering 6.2.2004 kl 11.00

En förfrågan bland Finnboats medlemskår angående omsättningen utvisar, att omsättningen stiger på nästan alla sektorer. Exportfaktureringen sjönk lite trots att ett rekordantal båtar överskred gränsen. Också den inhemska försäljningen piggnade till från förra året och en tillväxt på ca 15,7 % kunde bokföras.

Den inhemska båtförsäljningen

Förändringarna inom den inhemska båthandeln var under år 2002 positiva. Mätt i euro steg försäljningen med 12,2 % och stannade på 70,7 milj.euro. Av denna helhet omfattade importbåtarna ca 24 %, räknat i euro. Enligt uppgifter av de företag, som deltar i Finnboats statistikföring, såldes 9734 st (+1,7 %) så- och motorbåtar i storleksklassen under 5,5 meter. i storleksklassen 5,5-8 m såldes enligt motsvarande beräkning 1136 båtar (+15,9 %). I över 8-metersklassen såldes 122 st båtar (+16,9 %). Det såldes hela 99 st segelbåtar, vilket betyder en tillväxt på 43 %. Importbåtarnas antal är 72 %. Under observationsåret skedde inga större förändringar inom båtarnas storleksklasser. Båtarnas utrustningsnivå vid köptillfället, och då speciellt elektroniken, förbättras däremot fortfarande. Antalsmässigt räknat bildar klassen under 5,5 m, d.v.s. roddbåtarna och de öppna planande motorbåtarna, stommen för Finlands båtförsäljning.

Båtexporten

Exportens andel av vår båtindustris totalproduktion är fortfarande mycket stor. Enligt uppgifter från företagen var exportfaktureringens andel av totalfaktureringen år 2003 hela 78,4 %. Segelbåtarnas andel av exportfaktureringen år 2003 var 52,6 %. Företagens målmedvetna arbete både på de traditionella marknaderna och då det gäller att skapa nya marknader har under åren burit frukt. Då exportens värde år 1990 var ca 42 milj.euro uppgick den år 2003 till 174 milj.euro, med en nedgång jämfört med år 2002 på 3,8 % (företagens egen uppskattning). Enligt tullstatistiken stiger värdet av de båtar som år 2003 passerat gränsen till ca 205 milj.euro. Enligt den tullstatistik som finns tillgänglig över perioden januari-oktober 2003 är Norge i euron mätt vårt viktigaste exportland (23 %), Tyskland ligger andra (13,6 %) och Sverige trea (13,3 %). Viktiga exportmål under observationsåret var också Storbritannien (9,2 %), USA (7,1 %) och Italien (5,6 %). Mellan dessa sker på årsnivå t.o.m. stora förändringar, beroende på leveranserna av de större båtarna. Exakt landspecifik tullstatistik över båtexporten har vi tillhanda först senare i vår. Då man antalsmässigt betraktar statistiken över januari-oktober 2003 ligger Sverige först (2908). Följande är Norge (2652), Tyskland (409) och Holland (291).
Bland de övriga länderna finns också i euro mätt stora exportmål (alla över 1 milj.euro) såsom Grekland, Estland, Grönland, Australien, Chile, Kanada, Cayman-öarna och de brittiska Jungfruöarna, även om det antalsnässigt exporteras endast några båtar till dessa länder. Totalt exporteras ca 8500 båtar.

Båtimporten

Också tillhandsvarande statistik över båtimporten gäller perioden januari-oktober. Enligt den uppgår båtimportens värde för nämnda period till ca 21,4 milj.euro, med en tillväxt jämfört med motsvarande period senaste år på hela 53 %. Importens totalnivå på årsbasis torde därför växta betydligt (Från denna statistik har alla båtar som kostar mindre än 840 euro utelämnats.) Det största importlandet under januari-oktober var Sverige (23 %, 316 st) med Tyskland som tvåa (16,2 %, 33 st). Storbritannien på tredje plats har en andel på 13,5 % (21 st). USA var följande med 9,45 %, 281 st. Importbåtarnas andel av den totala båtförsäljningen i Finland är enligt aktuella uppgifter ca 32 %. Totalt importerades under ovannämnda period 1744 båtar.

Motorförsäljningen

Antalsmässigt steg försäljningen av utombordsmotorer med 15,3 % år 2003 och uppgick till 20957 stycken. Monetärt är skillnaden större då inriktningen fortfarande är mot större motorer. Också priserna har stigit något. Andelen fyrtakts- och lågemissionsmotorer av totalförsäljningen var ca 69 %. Av storleksklasserna säljs det fortfarande mest motorer under 5 hk, vilkas andel är nästan hälften. Bland inumotorer såldes 163 st (-35,1 %) bensinmotorer och 752 st dieselmotorer(+23,5 %). Inombordsmotorernas totalförsäljning uppgick till 675 motorer (-4,1 %), alla dieseldrivna. Då man betraktar försäljningen av utombordsmotorer enligt ekonomiområden ligger Nyland (inkl. Helsingfors) främst (3222 motorer) och följs av Egentliga Finland (1625) samt Pirkanmaa (1326). Det minsta området är Mellan-Österbotten (223).

Vattenjetar

Det såldes 131 st vattenjetar i Finland, vilket betyder en minskning jämfört med föregående år på 20,6 %. Dessutom exporterades det främst till de baltiska staterna 192 (+61,3 %) vattenjetar från Finland. Vattenjettillverkarna har kommit ut på marknaden med tekniskt nya modeller, som i praktiken går hälften tystare än de tidigare.

Finnboat-medlemmarnas omsättning 2003 milj.euro (moms 0 %) inom de olika sektorerna

  Finland Exporten
BÅTAR 70,7 (+12,2 %) 174 (-3,8 %)
MOTORER 55,3 (+15,2 %) 4,7 (+88 %)
TILLBEHÖR 64,3 (+19 %) 21,7 (+14,2 %)
TJÄNSTER O.DYL. 9,5 (+23,4 %)  
TOTALT 199,8 (+15,7 %) 200,4 (-1 %)
HELA BRANSCHEN TOTALT    400,2 (+6,7 %)  

Utsikterna inom branschen fortfarande goda för år 2004

Finnboat gjorde i januari en förfrågan bland sina medlemmar om några grundläggande fakta. Vi frågade efter planerna angående omsättningen och personalen. Allt som allt ser det ut som om nästan 50 % av företagen budgeterat en ökning av omsättningen och ett tiotal en minskning. Angående personalen har cirka en femtedel planerat en ökning av personalen och ca 10 % en minskning.

Finnboats medlemsförfrågan i januari 2004

Personalen år 2004 Förra året
* mindre än 2003 11,8 % (4,9 %)
* samma som 2003 69,4 % (74,3 %)
* större än 2003 18,8 % (20,8 %)

Omsättningen år 2004 Förra året
* mindre än 2003 9,4 % (5,7 %)
* samma som 2003 42,3 % (46,2 %)
* större än 2003 48,3 % (48,1 %)

Tilläggsuppgifter:

VD Jouko Huju (jhuju@finnboat.fi), 040-550 9310)
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47
00500 Helsingfors
tel. (09) 696 2160, fax (09) 696 21611
www.finnboat.fi

Upp