Sök efter produkter och tjänster

09.06.2004

Finnboats Jouko Huju styrelseordförande i ICOMIA

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf:s verkställande direktör Jouko Huju har utnämnts till styrelseordförande för båtbranschens internationella takorganisation ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations). Utnämningen skedde vid organisationens årsmöte 5.6.2004 i Dubrovnik.

Som medlemmar i ICOMIA, med huvudsäte i London, ingår nationella organisationer representerande båtindustrin och -handeln i 26 länder.

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf är den finländska branschorganisationen för fritidsbåtsindustrin och -handeln med totalt 214 företagsmedlemmar, vilka representerar över 90 % av branschens handel i Finland samt nästan 100 % av branschindustrins export. Båtindustrins och -handelns omsättning i Finland år 2004 uppgick till ca 410 milj. euro.