Sök efter produkter och tjänster

19.08.2004

DEN SVALA FÖRSOMMAREN HAR INTE INVERKAT PÅ BÅTFÖRSÄLJNINGEN

Fri för publicering 19.8.2004 kl 11.00

Den svala försommaren har inte inverkat på båtförsäljningen. Under perioden januari-juni har man levererat 3 % flere båtar än senaste år. Försäljningen av utombordsmotorer har vuxit med 16 % under början av året. Antalet utställda båtar på Helsingfors Flytande Båtutställning hos HSK på Drumsö 19-22.8. har varje år vuxit. Detta år presenteras rekordartat många - nästan 300 båtar - på utställningen.

Båtbranschens utbud presenteras i betydande utsträckning hos HSK på Drumsö. Av småbåtar samt utfärds-, förbindelse- och långfärdsbåtar finns 233 utställda. Som presentationstillfälle för segelbåtar är Helsingfors Flytande med 54 segelbåtar överlägset det största i Finland. På årsnivå säljs det cirka hundra långfärdssegelbåtar i Finland. Ännu flere båtar var på kommande till utställningen, men utrymmet tog helt enkelt slut. Tillbehörsmontrarna täcker drygt 2000 kvm. Huvudparten (134 st) av de utställda båtarna är inhemska men bl.a. Sverige (31 st), USA (28 st) och Polen (19 st) är väl representerade. Totalt presenteras båtar från 19 länder. Utställarnas antal är 119 st.

Utställningen utvecklas kontinuerligt. Förbindelsebryggan från motorbåtsbryggan till vågbrytaren ger publiken möjligheten att gå runt bryggorna i en riktning. Nya landområden har asvalterats och gummibåtarna samt RIB-båtarna har man strävat till att koncentrera på samma område. Också en ny brygga i HSK:s nya hamnbassäng har tagits i bruk för motorbåtarna.

Båtförsäljningen fortsätter att växa i Finland

Den antalsmässiga statistiken för januari-juni utvisar, att totalt har 3 % flere båtar levererats jämfört med senaste år. De företag, som deltar i Finnboats statistikföring, levererade 8015 båtar i hemlandet. I storleksklassen under 6 m såldes 7468 båtar (+2,3 %). I storleksklassen 6-8 m levererades 432 båtar (+14 %) och i klassen över 8 meter 115 båtar (+19,8 %). Dessa antalsmässiga siffror innehåller inte segelbåtsförsäljningen, för vilken man i detta skede ej har tillgänglig statistik. År 2003 såldes i Finland 99 st nya segelbåtar (över 26 fot). Mätt i euro kan man antaga, då man beaktar den kraftiga tillväxten i försäljningen av stora båtar, att den inhemska båtförsäljningen överstiger senaste års totalförsäljning (70 milj.euro).

Båtexporten

Båtexportstatistiken för årets fem första månader (januari-maj) utvisar en euromässig förminskning om 15,8 % jämfört med motsvarande period senaste år. Exportens värde under de fem första månaderna uppgick till 57,2 milj. EUR. Antalsmässigt räknat var tillväxten däremot 9,6 % och totalt exporterades 5920 båtar. Sveriges andel av exporten under början av året var hela 34,6 % (2352 båtar), Norge ligger tvåa med 22 % och 1930 båtar. Frankrike och Italien hör till de kraftiga tillväxtländerna då det gäller segelbåtsexporten. Exporten till USA har däremot under början av året sjunkit med hela
71 %.

Båtimporten

Också importstatistiken täcker i detta skede endast januari-maj. Inom importen bokfördes under de fem första månaderna en euromässig ökning på 32,7 %. Båtimporten fortsätter alltså att öka relativt kraftigt då importens totala tillväxt senaste år steg till 49,5 %. Sverige ligger under jämförelseperioden också i topp på importlistan med en andel på 17,02 %. Totalt 188 båtar importerades därifrån. Räknat i euro låg USA tvåa med nästan motsvarande siffror (16,99 % och 192 båtar) medan Storbritannien var trea (15,3 %, 8 st). Totalvärdet av importen under de fem första månaderna var 14,5 milj. EUR. År 2003 utgjorde importbåtarnas andel mätt i euro ca 28 % av Finlands båtmarknad. Antalsmässigt räknat var importbåtarnas andel betydligt mindre.

Utombordsmotorer

Partileveransstatistiken för utombordsmotorer under perioden januari-juni visar, att den antalsmässiga försäljningen har stigit med 16 % (17864 st). En del av ökningen beror på att exporten till tredje länder (Ryssland, Balticum) tilltog. Till dessa länder levererades ett par tusen motorer från Finland. Hela årets antalsmässiga försäljning väntas dock öka mindre. Euromässigt sett stiger utombordarförsäljningen dock mera bl.a. på grund av att motorernas medelstorlek fortfarande ökar. Enligt statistiken för januari-juni utgjorde fyrtaktarnas och de lågemitterande 2-taktsmotorernas andel av totalleveranserna 69,5 %. Då man betraktar utombordarförsäljningen i Finland enligt ekonomiområdesindelningen är Helsingfors och Nyland överlägset det främsta området med sina 17 %. Egentliga Finland ligger tvåa (9,9 %) och Birkaland trea (6,6 %). Det minsta området är Tavastland (1 %).

Tilläggsuppgifter:

Verkställande direktör Jouko Huju, ( , 040-550 9310)
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47
0050 Helsingfors
tel. (09) 696 2160, fax (09) 696 21 611
www.finnboat.fi

Upp