Sök efter produkter och tjänster

11.02.2005

Oy Kone Wuorio Maskin Ab valdes till Finnboats "Årets Marinhandlare 2004"

PRESSMEDDELANDE
Fri för publicering 11.2.2005 kl. 18.30

Priset Årets Marinhandlare, som nu utdelas för femte gången, tillfaller Oy Kone Wuorio Maskin Ab från Kimito. Priset beviljas av Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf på framställning av styrelsen för Marinhandlarna rf. Priset kan beviljas för speciella förtjänster inom den inhemska båtförsäljningen eller båtförmedlingen. Man fäster särskild uppmärksamhet på företagets förtjänster då det gäller sättet att upprätthålla kundförhållanden, utveckla affärsutrymmena och affärsverksamheten och att upprätthålla båtbranschens goda renommé i allmänhet. Man beaktar också hur länge verksamheten inom båtbranschen pågått och hur aktivt företaget deltar i utvecklandet av den organiserade båtbranschen.

Marinhandlarna rf:s ordförande Iiro Haakana konstaterade vid överräckningstillfället den 11.2.2005:

"Det finns inte särdeles många båthandlare i Finland, som inlett sin verksamhet för 66 år sedan. Kone Wuorio har under denna tidsrymd utvecklats till en av den främsta båthandlarna i vårt land. Företaget representerar en betydande del av de finländska båttillverkarna. Det har för många som styr ut i skärgården blivit känt som en plats, där man tryggt kan köpa en båt eller en motor. Hundratals kunder litar årligen på Kone Wuorios yrkeskunnighet. Man har satsat stora resurser på utvecklingen av företagets kundtjänst, logistik, servicefunktion och elektroniska informations-förmedling. Flera års fördomsfritt arbete har lett till att Kone Wuorio också mätt med omsättning hör till branschens toppföretag."

Oy Kone Wuorio Maskin Ab representerar bl.a. följande produktmärken: Minor, Nord Star, Buster, TG, Aquador, Flipper, Bella, Rönnqvist, Honda och Suzuki. Därtill säljer företaget i omfattande utsträckning olika småmaskiner. Företaget har också en service- och reparationsfunktion.

Oy Kone Wuorio Maskin Ab
verkställande direktör Tony Vuorio (0400-822107)
PB 21, 25701 Kimito

, www.konewuorio.fi

Tilläggsuppgifter:
vd Jouko Huju ( , 040-550 9310)
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47, 00500 Helsingfors
tel. (09) 696 2160, fax (09) 696 21611
www.finnboat.fi

Upp