Sök efter produkter och tjänster

20.06.2005

ÅTERVINN DIN GAMLA BÅT

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf och Kuusakoski Oy, som har specialiserat sig på återvinningstjänster, har inlett ett samarbete för att återvinna båtar som tagits ur bruk. Kampanjen, som under sommaren inletts i Egentliga Finland och Åbo skärgård, är testbetonad.

Det finns ca 737 000 fritidsbåtar i Finland, av vilka årligen ett betydande antal tas ur bruk. Det är ägarens uppgift att förstöra båten på ett behörigt sätt. I enlighet med EU-lagstiftningen berörs olika ur bruk tagna produkter av det sk. producentansvaret. Producenten är ansvarig för återvinningen produkten och olika delar av den, för nyanvändningen och organiseringen av avfallshanteringen. Det finns inte tillsvidare några egentliga stadganden om återvinningen av båtar.

Finnboat rf, branschorganisation för båtbranschens industri och handel, har förberett sig för det kommande producentansvarssystemet tillsammans med Kuusakoski Oy, som har specialiserat sig på återvinningstjänster.
Återvinningskampanjen, som inleddes i juni, förverkligas i Egentliga Finland och Åbo skärgård, där Håll Skärgården Ren rf har assisterat. Med årets erfarenheter som grund kommer man att besluta om projektets fortsättning.

Båtar kan inlämnas till följande återvinningspunkter under tiden 10.6-31.8:

Det är avgiftsfritt att inlämna båtar ifall de hämtas själv och inlämningen inte kräver arbetsprestationer av mottagningspunkten. Man skall alltid komma överens på förhand med mottagningspunkten om inlämningen. Lyft, avlastning, transport eller användning av lagringsbockar är avgiftsbelagt. Också om detta skall man komma överens på förhand med mottagningspunkten. Över 10 meters båtar skall levereras direkt till Kuusakoski Oy:s återvinningspunkt i Åbo, ifall man inte avtalat om annat.

Dalsbruks Båtservice Ab
Söderlångviksvägen 763, 23900 Dalsbruk
tel. 02-466 1400 / Sixten Heinonen
öppet kl. 8-16

Satavan Venepalvelu Oy
Samppavägen 385, 20960 Åbo
tel. 02-273 7460 / Esa Koli eller Jarmo Holm
öppet kl. 8-16

Oy Kone Wuorio Maskin Ab
Varvet, Kasnäsvägen 502 (öster om Lövö färja)
tel. 040-869 9448 eller 02-4662111 / Ronny Blomqvist
öppet kl. 9-16

Kuusakoski Oy
Vuoksenniskagatan 7, 20200 Åbo
tel. 02-284 9200 / Jarmo Jääskö
öppet kl. 8-16

Tilläggsuppgifter om återvinningskampanjen:

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Jouko Huju, tel. 040-550 9310
Kuusakoski Oy
Jaakko Sederholm, tel. 040-501 4836

Upp