Sök efter produkter och tjänster

18.08.2005

Den testbetonade återvinningskampanjen fortsätter under augusti månad i Egentliga Finland

Under den av Finnboat rf och Kuusakoski Oy arrangerade testbetonade återvinningskampanjen har man hittills samlat in ca 150 båtar i Åbo skärgård. De ur bruk tagna båtarna förs till Kuusakoski Oy:s återvinningsfabrik i Heinola för att krossas.

Finnboat rf, centralorganisationen för båtbranchens industri och handel, samt Kuusankoski Oy, som specialiserat sig på återvinningstjänster, inledde en experimentell återvinningskampanj i början av juni.

Bakom återvinningskampanjen för båtar finns det sk. producentansvaret, som i och med EU-lagstiftningen berör olika ur bruk tagna produkter. Producenterna - tillverkarna och försäljarna - är ansvariga för återvinningen och nyanvändningen av produkten samt delar av den, såsom också för organiseringen av avfallshanteringen. Det finns inte tillsvidare någon egentliga lagstiftning för återvinningen av båtar.

Båtar som samlats upp i Åbo skärgårdsområde transporteras till Kuusakoski Oy:s återvinningsfabrik i Heinola, där de krossas. Efter detta utreder man bl.a. hur de olika materialdelarna kunde uppsorteras. Under våren 2006 färdigställs en undersökningsrapport, som kommer att ligga till grund för beslut om återanvändningsmöjligheterna av det krossade materialet, återvinningens kommersiella specialvillkor och en eventuell utvidgning av den till hela landet.

I Finland har man tillverkat glasfiberbåtar från och med början av 1960-talet. Vårt båtbestånd omfattar enligt senaste rön ca 737 000 båtar. Det finns ännu inget fungerande system för återvinning eller förstöring av båtar.

Tilläggsuppgifter:

projektchef Jaakko Sederholm, Kuusakoski Oy, tel. 040 501 4836
VD Jouko Huju, Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf, tel. 040 550 9310

Båtbranchens Centralförbund Finnboat rf är branschorganisation för vårt lands båtindustri och
-handel. Finnboats 225 medlemsföretag, med en total omsättning på ca 450 milj.euro, svarar nästa till hundra procent för branschens inhemska omsättning och Finlands båtexport.
www.finnboat.fi

Det på återvinningstjänster specialiserade Kuusakoski Oy är det ledande företaget i Östersjöregionen inom denna bransch och en av världens största förädlare och leverantörer av återvinningsmetaller. Huvudmarknadsområden utgörs av Europa, Asien och Nordamerika. Förutom de industriella återvinningstjänsterna utvecklar och tillverkar Kuusakoski återvinnings- och miljötekniska lösningar för olika återvinningsmaterial. Omsättningen för hela Kuusakoski Group Oy år 2004 uppgick till 809 milj.euro och företaget sysselsätter drygt 3200 personer. Kuusakoski grundades år 1914. www.kuusankoski.fi

Upp