Sök efter produkter och tjänster

10.02.2006

BÅTBRANSCHEN NOTERAR IGEN TILLVÄXTSIFFROR

Den totala omsättningen steg med 12,4 %. En förfrågan i januari bland Finnboats medlemskår angående omsättningen utvisar, att omsättningen stiger på nästan alla sektorer; den inhemska båtförsäljningen steg med 7,2 % och båtexporten ökade med 9,5 %. Den inhemska båtförsäljningen överskred för första gången gränsen 100 miljoner euro. Av de som deltog i medlemsförfrågan meddelade hela 44,2 % att de anställer ny arbetskraft.

Den inhemska båtförsäljningen

Den inhemska båthandeln ökade speciellt mycket redan under året 2004. Man trodde tillväxten skulle ha brutits, men nej. Mätt i euro översteg försäljningen för första gången gränsen 100 miljoner euro och stannade på 102,3 milj.euro. Av denna helhet omfattade importbåtarna ca 36 %. Enligt uppgifter av de företag, som deltar i Finnboats statistikföring för små- och motorbåtar, såldes 11743 st (+310,7 %) små- och motorbåtar i storleksklassen under 6 meter. I storleksklassen 6,01-7 m såldes enligt motsvarande beräkning 655 båtar (+19 %). I storleksklassen 7,01-8 m såldes 146 st båtar (-11,6 %), i storleksklassen 8,01-9 m 93 st båtar (+2,1 %), 9,01-10 m 42 st (+55,5 %) och i den största klassen över 10 m 26 st (-46,9 %). Det såldes 185 st segelbåtar, vilket betyder en tillväxt på 19,3 %. Importbåtarnas andel på segelbåtssidan är 85,3 %.

Båtexporten

Exportens andel av vår båtindustris totalproduktion är fortfarande mycket stor. Enligt uppgifter från företagen var exportfaktureringens andel av totalfaktureringen år 2005 hela 69,7 %. Segelbåtarnas andel av exportfaktureringen år 2005 var 42,4 %. Företagens målmedvetna arbete både på de traditionella marknaderna och då det gäller att skapa nya marknader har under åren burit frukt. Då exportens värde år 1990 var ca 42 milj.euro uppgick den år 2005 till 195,9 milj.euro, med en uppgång jämfört med år 2004 på 9,5 % (företagens egen uppskattning). Tullstatistik över år 2005 finns tillgänglig endast över perioden januari-oktober och således finns inte ännu information över det antal båtar, som faktiskt passerat gränsen. Enligt den tullstatistik som finns tillgänglig över perioden januari-oktober 2005 ser den ut som följande för de tio största exportländernas del:

Land st milj.euro %
Sverige 2870 33,5 21,0
Norge 3427 31,5 19,5
Storbritannien 216 19,4 12,0
Italien 14 13,8 8,6
Grekland 12 13,1 8,4
Tyskland 395 10,5 6,5
Ryssland 354 8,1 5,0
Georgien 1 3,6 2,2
Frankrike 34 3,5 2,2
Danmark 323 2,9 1,8

Med en export som uppgår till över en miljon euro under årets tio första månader finns ytterligare Japan, Schweiz, Holland, Estland och Grönland. Totalt hade det under den ifrågavarande perioden exporterats 9129 båtar till 35 olika länder.

Båtimporten

Också tillhandsvarande statistik över båtimporten gäller perioden januari-oktober. Enligt den uppgår båtimportens värde för nämnda period till 37 milj.euro, med en tillväxt jämfört med motsvarande period senaste år på 14 % (alla båtar som kostar under 840 euro har utelämnats ur denna statistik). De fyra största importländerna enligt importstatistiken för januari-oktober ser ut som följande:

Land st milj.euro %
Sverige 625 6,2 16,5
Tyskland 55 5,6 15,2
USA 319 5,1 13,7
Frankrike 219 3,9 10,6

Dessutom importerades båtar för över en miljon euro från Ryssland, Polen och Estland. Totalt importerades under denna period 2620 båtar.

Motorförsäljningen

Antalsmässigt steg försäljningen av utombordsmotorer enligt partiförsäljningsstatistiken med 14,3 % år 2005 och uppgick till 27304 stycken. Monetärt är skillnaden större då inriktningen fortfarande är mot större motorer. Motorleveranserna till tredje länder och då främst Ryssland har också tilltagit och vidare-exportens andel av totalantalet uppgår till 4320 st (15,8 %). Också priserna har stigit något. Andelen fyrtakts- och lågemitterande 2-taktsmotorer av totalförsäljningen var ca 65 %. Av storleksklasserna säljs det fortfarande mest motorer under 5 hk, vilkas andel är drygt 40 %. Av inumotorer såldes 313 st (+95,5 %) bensinmotorer och 1130 st dieselmotorer(+35,3 %). Inombordsmotorernas totalförsäljning uppgick till 970 motorer (+20,3 %), alla dieseldrivna. Då man betraktar försäljningen av utombordsmotorer enligt ekonomiområden ligger Nyland (inkl. Helsingfors) främst (4231 motorer) och följs av Egentliga Finland (2682) samt Birkaland (1619). Det minsta områden är Mellan-Österbotten med 238 motorer.

Vattenjetar

Det såldes 184 st vattenjetar i Finland, vilket betyder en ökning jämfört med föregående år på 0,5 %.

Finnboat-medlemmarnas omsättning 2005 milj.euro (moms 0 %) inom de olika sektorerna

  FINLAND EXPORTEN
BÅTAR 102,3 (+7,2 %) 195,9 (+9,5 %)
MOTORER 72,5 (+20,6 %) 7,5 (+78,0 %)
TILLBEHÖR 80,7 (+17,3 %) 24,8 (+10,2 %)
TJÄNSTER O.DYL. 15,7 (+6,8 %)  
TOTALT 271,2 (+13,5 %) 228,2 (+11,0 %)
HELA BRANSCHEN TOTALT 499,4 (+12,4 %)  

Utsikterna inom branschen fortfarande goda för år 2006

Finnboat gjorde i januari en förfrågan bland sina medlemmar om några grundläggande fakta. Vi frågade efter planerna angående omsättningen och personalen. Allt som allt ser det ut som om 63,5 % av företagen budgeterat en ökning av omsättningen och 3,2 % en minskning av den. Angående personalen har hela 44,2 % av företagen planerat en ökning av personalen och 5 % en minskning.

Finnboats medlemsförfrågan i januari 2006

  Omsättningen år 2006 Förra året
mindre än 2005 4 % (5,4 %)
samma som 2005 32,5 % (34,6 %)
större än 2005 63,5 % (60 %)

  Personalen 2006 Förra året
mindre än 2005 5 % (4,5 %)
samma som 2005 50,8 % (67,3 %)
större än 2005 44,2 % (28,2 %)

Tilläggsuppgifter:
VD Jouko Huju
, 040-550 9310)
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47, 00500 Helsingfors
tel. (09) 696 2160, fax (09) 696 21611

Upp