Sök efter produkter och tjänster

10.02.2006

Oy Telva Ab vald till Årets Marinhandlare 2005

Långa traditioner, omutlig kundtjänst och en kontinuerlig utveckling av fungerande betjäningskoncept utgjorde viktiga grunder för bedömningen.

Walter Berger grundade år 1936 Oy Telva Ab. Som en entusiastisk naturvän och båtlivsmänniska hade han bekantat sig med Finlands upplevelsefulla skärgårdsliv. Då möjligheten att inleda importen av Archimedes-utombordsmotorer till Finland begav sig, var det inte svårt att ta beslutet att grunda företaget. Under det första verksamhetsåret slöt man också avtal om att importera Albin-inombordsmotorer.

Utöver motorimporten började Telva också tillverka lämpliga träbåtar för dessa motorer. Dessa träbåtar kom att bli ett begrepp och under 1950- och 1960-talen var exporten av Telva-båtar till USA mycket livlig. Nuförtiden representerar Telva inhemska och utländska kvalitetsbåtar.

År 1948 inledde Telva också varvsverksamheten på Blekholmen, mitt i Helsingfors hamn. Där fanns både en motorverkstad och alla andra servicefunktioner för båtar. I slutet av 1960-talet koncentrerade företaget all sin verksamhet från Fabiansgatan och Blekholmen till de nya utrymmena på Drumsö.

Idag importerar Telva själv Nimbus- och Maxi-båtar, samt fungerar som återförsäljare för bl.a. Buster, Terhi, TG och Yamarin. Därutöver har företaget ett stort sortiment av både utom- och inombordsmotorer samt en välorganiserat servicefunktion. Telvas verksamhet har präglats av att man tar hand om konsumentens behov i alla skeden av anskaffnings- och användningsprocessen. Båtmänniskan får hos Telva en mångsidig, kunnig och informativ service.

Då juryn tilldelar priset "Årets Marinhandlare", beaktar den också hur aktivt företaget deltar i befrämjandet av båtlivet och utvecklandet av den organiserade båtbranschen.

Årets Marinhandlare -priset utdelades nu för sjätte gången.

Tilläggsuppgifter:

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
VD Jouko Huju

tel. 040-550 9310
Göksgränd 8 A 47, 00500 Helsingfors
Tel. (09) 696 2160, fax (09) 696 21 611

Oy Telva Ab
verkställande direktör Göran Wahlberg
tel. 0400 719 720
Mörtnäsvägen 18, 00210 Helsingfors
www.telva.fi

Upp