Sök efter produkter och tjänster

17.08.2006

Båthandeln frodas fortfarande

Helsingfors Flytande fortsätter att växa. Båtutställningen arrangeras nu för nionde gången hos HSK på Drumsö. Totalt visas 234 små- och motorbåtar, 51 segelbåtar samt båtbranschtillbehör och -tjänster i landmontrar omfattande 2145 kvm. Evenemanget är landets klart största utomhusutställning i båtbranschen.

Inledningen av året har fortfarande varit god
Den antalsmässiga statistiken för småbåtar och motorbåtar för perioden januari-juni utvisar, att totalt har ca 1 % flera båtar levererats jämfört med senaste år. De företag, som deltar i Finnboats statistikföring, levererade under denna period 8919 (+0,5 %) båtar i hemlandet och exporterade 7290 stycken (+3,4 %).

I storleksklassen under 6 m såldes i hemlandet 8244 båtar (-1,6 %). I storleksklassen 6-8 m levererades 573 båtar (+13,7 %) och i klassen 8-10 meter 92 båtar (+3,3 %). I den största kategorin, dvs. båtar över 10 m, var leveransantalet sjunkande under inledningen av året. Då man levererat i januari-juni år 2005 16 st dylika båtar var antalet detta år 10 st. Dessa antalsmässiga siffror innehåller inte segelbåtsförsäljningen, för vilken man i detta skede ej har tillgänglig statistik. År 2005 såldes i Finland 186 st nya segelbåtar (över 26 fot). Mätt i euro kan man antaga, då man beaktar den sjunkande trenden inom försäljningen av stora båtar, att båtförsäljningens värde i hemlandet inte ökar i år.

Inom exporten under motsvarande tid var leveranserna som följande:

båtar under 6 m 5697 st (-3,0 %)
6-8 m båtar 1350 st (+37,8 %)
8-10 m båtar 198 st (+47,8 %)
båtar över 10 m 45 st (+60,7 %)

Enligt statistiken under januari-juni har Norge tagit täten som det största exportlandet med en andel på hela 34,2 % (värdemässigt). Sverige ligger tvåa (31 %) och Storbritannien trea (6,7 %).

Under januari-juni importerades värdemässigt mest från Tyskland (3,7 milj.euro) men antalsmässigt det största antalet båtar från Sverige (260 st). Totalt importerades under mätningsperioden 1322 st båtar (-15,9 %) till ett värde av 16,9 milj.euro (-10,1 %).

Båtindustrin och handelns omsättning år 2005 uppgick till ca 500 milj.euro (moms 0%), mätt med Finnboats medlemsföretags omsättning. Av detta utgjorde industrins export ca 208 milj.euro.

Utombordarhandeln
Inledningen av år 2006 har enligt partileveransstatistiken för utombordare fortfarande varit gynnsam. Under januari-juni levererade man totalt 21846 utombordare till återförsäljarna. Detta är 2,3 % mera än under motsvarande period år 2005. Av de sålda motorerna var 66,7 % fyrtaktare. Av traditionella tvåtaktsmotorer såldes 6674 st och antalet sk. lågemitterande tvåtaktsmotorer var 590 st. Medelstorleken av de i Finland sålda utombordarna är fortfarande liten och ca 60 % av försäljningen utgörs av motorer under 15 hk. Antalet sålda över 150 hk motorer var under mätningsperioden 475 st.

Återvinningen av båtar fortsätter nu i hela landet
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf och återvinningsföretaget Kuusakoski Oy fortsätter samarbetet för att återvinna uttjänta båtar också detta år. Kampanjen, som senaste år förverkligades i experimentsyfte, utsträcks nu att täcka hela landet.

Enligt EU-lagstiftningen berörs olika ur bruk tagna produkter av det sk. producentansvaret. Producenten är ansvarig för återvinningen av produkten och olika delar av den, för återanvändningen och förverkligandet av avfallshanteringen. För båtars del existerar en dylik lagstiftning ännu inte.

Båtarna kan returneras till Kuusakoski Oy:s uppsamlingspunkter, vars kontaktuppgifter man finner på webbsidan www.kuusakoski.fi

Återvinningsavgiften för båtar är som följande: under 6 m 10 euro/meter, över 6 m 150 euro/ton. Kuusakoski kan också enligt skild överenskommelse avhämta båten.

Beskattningen av motorbrännoljan ännu öppen
Det undantagslov, som EU år 1995 beviljade Finland att använda sk. lågt beskattad brännolja i båtar, är i vågskålen. Ifall skattelättnaden upphör i början av år 2007 kommer skattens andel att stiga från ca 7 sent/liter till ca 31 sent/liter. Branschorganisationerna har i ett par års tid lobbat flitigt i ärendet tillsammans med speciellt England, som befinner sig i en likadan situation. Bränslepriserna ligger också i övrigt vid smärtgränden och dylika ytterligare förhöjningar är ytterst ovälkomna. Ärendet befinner sig i Finland för tillfället i händerna på Finansministeriet. EU:s energidirektiv ger medlemsländerna möjligheten att själv besluta om denna helhet i fortsättningen. I Finland är det fråga om politisk vilja. Statens skatteintäkter från båtlivet får enligt vår uppfattning en ofördelaktig vändning i och med dessa negativa signaler, ifall beskattningen förändras på planerat sätt.

Tilläggsuppgifter:
Verkställande direktör Jouko Huju
040-5509310,
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47, 00500 Helsingfors

Upp