Sök efter produkter och tjänster

09.02.2007

Årets Marinhandlare 2006 kommer från Åbo

Ulkoiluaitta Oy Meredins rötter sträcker sig ända till år 1952, då Tauno Wiljanen gick med i branschen. Under 1960-talet hade företaget två affärer i Åbo och en sidoaffär i Pargas. År 1955 kom båthandeln starkt in i bilden och företaget marknadsförde hela Åbo Båtvarvs glasfiberproduktion genom att skapa ett landsomfattande återförsäljarnät.

År 1960 grundades dotterbolaget Venetukku Oy, som inledde båtproduktion. Venetukku Oy idkar nuförtiden såsom ett dotterbolag partihandel och import av båttillbehör. Båtproduktionen lades hos Finmar-Pemar Kb i Tauno Wiljanens namn och som mest hade företaget tre båtvarv och 165 anställda. Företaget hann bygga drygt 16 000 båtar, av vilka man levererade båtar till bl.a. Finlands president, det svenska kungahuset, marinen, sjöbevakningen, polisen och till företag som representationbåtar, samt exporterade över hela världen.

År 1980 såldes företaget och därmed upphörde man med båtproduktionen. Samma år beslöt man koncentrera sig endast på import samt parti- och minutförsäljning av båttillbehör. Man beslöt också skapa Meredin Calendar-båttillbehörskatalogen, som nu utkommit redan med 15 nummer. Katalogen omfattar 485 sidor, 23 000 produkter och 8000 fyrfärgsbilder.

Hösten 2006 grundades företaget Marina Pargas Ab - Paraisten Marina Oy, för vilket Ulkoiluaitta Oy och Venetukku Oy inköpte ett 23 ha hamnområde och 28 ha vattenområde av Pargas. På området bygger man upp en marinaverksamhet för 600-800 båtar och vinteruppläggningsverksamhet för 1000 båtar, utöver Meredins centrallager. Hösten 2007 har man som mål att kunna lägga upp 200-300 båtar.

Priset Årets Marinhandlare, som utdelas nu för sjunde gången, beviljas av Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf på framställning av styrelsen för Marinhandlarna rf. Priset kan beviljas för speciella förtjänster inom den inhemska båtförsäljningen, utrustningshandeln eller båtförmedlingen. Man fäster särskild uppmärksamhet på företagets förtjänster då det gäller sättet att upprätthålla kundförhållanden, utveckla affärsutrymmena och affärsverksamheten och att upprätthålla båtbranschens goda renommé i allmänhet. Man beaktar också hur länge verksamheten inom båtbranschen pågått och hur aktivt företaget deltar i utvecklandet av den organiserade båtbranschen.

MEREDIN - Ulkoiluaitta Oy (avd. 5 A 4)
Puolalagatan 6
20100 Åbo
tel. (02) 275 275
Tilläggsuppgifter: Tauno eller Petteri Wiljanen

Tilläggsuppgifter:
vd Jouko Huju (jouko@finnboat.fi, 040-550 9310)
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47, 00500 Helsingfors
tel. (09) 696 2160
fax (09) 696 21611

Upp