Sök efter produkter och tjänster

09.02.2007

ÅRETS FINNBOAT-BÅTUTRUSTNING VALDES NU FÖR TREDJE GÅNGEN

Inte heller under det tredje tävlingsåret specificerade man olika kategorier, utan alla deltog i samma klass. Juryn utsåg bland de till tävlingen anmälda en short-lista på 10 produkter, som i sin helhet finns presenterad vid den södra ingången till Vene 07 Båt -mässan. Juryn utgjordes av en segelbåtstillverkare, en motorbåtstillverkare, en redaktör för en stor branschtidskrift samt en representant för branschens viktigaste myndighet.

Huvudpriset, Årets Båtutrustning 2007:

True Heading AIS-CTRX mottagare/sändare

True Heading AIS-CTRX mottagaren/sändaren är en naturlig tilläggsutrustning för de båtfarare, som använder elektroniska kartor och gps-apparater. Den visar i området befintliga fartyg och deras kurser. Samtidigt kan speciellt fartygen och de farkoster, som använder sig av AIS-tekniken, följa med båtens rörelser. AISI-mottagaren/sändaren förbättrar tryggheten för båtar som rör sig speciellt på öppet hav. Den är betydelsefull redan på Finska viken, där det under ett dygn i medeltal rör sig trehundra fartyg. Den säkerhetsbefrämjande inverkan ökar ytterligare då man rör sig inom Östersjön. Apparaturen kan kopplas till redan befintliga elektroniska navigationssystem och den förbättras avsevärt systemens användning såsom säkerhetsutrustning.

Representant: Troil Marin Oy
Avdelning: 5 F 7
Tilläggsuppgifter: Karl-Johan Rosenström (040-5714647)

Hedersomnämnande:

Lewmar One Touch-vinschhandtag

Lewmars förnyade vinschhandtag är ett exempel på hur en till sin funktion enkel anordning kan vidareutvecklas. Nyheten utgör en mycket användbar och fin helhet, där man lyckats kombinera en enkel konstruktion och säkerhetstänkandet; man behöver inte mera båda händerna för att använda ett vinschhandtag. För att citera en gammal segelfartygsfilosofi "en hand för fartyget, en hand för sig själv".

Representant: Oy Maritim Ab
Avdelning: 5 C 3
Tilläggsuppgifter: Sebastian Blechingberg (040-705 0248)

Hedersomnämnande:

MagCode-elkopplingen

12 volts cigarrettändarkopplingen torde vara en av de mest allmänna elkopplingarna och den har blivit vanlig också i båtar i och med att de olika bärbara elapparaterna har ökat i antal. MagCode är avsedd för samma bruk och lite utöver detta. Den utgör en praktisk och mycket tillförlitligt sätt att överföra el speciellt i båtar, där vibrationer och korrosion vållar ständig besvär.

Representant: Kaha Oy
Avdelning: 5 F 3
Tilläggsuppgifter: Jukka Kerminen (0400-498 541)

Övriga produkter som valdes till finalen (utställda i vitrinen vid den södra ingången):

1. Sigmar varmvattenboiler - Wihuri Oy Autola, avdelning 5 C 1
2. Facnor gennakerrulla - Rymaco Oy, avdelning 5 A 17
3. Simrad RemoreCommander - Maritim Oy, avdelning 5 C 3
4. Vetus bogpropeller - Vator Oy, avdelning 5 D 18
5. Volvo Penta Power Trim - Volvo Penta Europe, avdelning 5 B 25
6. Geonav 5 Touring bil- och båtnavigator - Multimarine Oy, avdelning 4 D 13
7. Rutgerson Flush Hatch - Sailtech Oy, avdelning 5 A 17

Tilläggsuppgifter:

vd Jouko Huju (jouko@finnboat.fi, 040-550 9310)
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47
00500 Helsingfors
tel. (09) 696 2160
fax (09) 696 21 611
www.finnboat.fi

Upp