Sök efter produkter och tjänster

09.02.2007

BÅTBRANSCHENS OMSÄTTNING ÖKAR MARKANT. DEN TOTALA OMSÄTTNINGEN STEG MED 17,9 %.

Antalet medlemmar inom Finnboat har också vuxit men den märkbaraste tillväxten beror på att försäljningen av de kända båtmodellerna ökat både i hemlandet och på export. Också relativt många nya båtmodeller har lanserats. Den inhemska försäljningen ökade med 14,2 %, exporten hela 22,4 %. Av de som deltog i medlemsförfrågan meddelade hela 38,5 % att de anställer ny arbetskraft.

Den inhemska båtförsäljningen

Den inhemska båtförsäljningen steg år 2005 för första gången över 100 milj.euro. Denna tillväxt fortfar stark. Mätt i euro (moms 0 %) steg omsättningen år 2006 till hela 116,9 milj.euro (+14,2 %). Av denna helhet omfattade importbåtarna ca 30-35 %. Enligt uppgifter av de företag, som deltar i Finnboats statistikföring för små- och motorbåtar, såldes 11660 st (-0,7 %) små- och motorbåtar i storleksklassen under 6 meter. I storleksklassen 6,01-8 m såldes enligt motsvarande beräkning 889 båtar (+10,9 %). I storleksklassen 8-10 m såldes 147 st båtar (+8,9 %) och i den största klassen över 10 m 27 st (+3,8 %). Det såldes 128 st segelbåtar över 20 fot i Finland (151 st år 2005). Importbåtarnas andel på segelbåtssidan är 94 %. I den populäraste storleksklassen 27-33 fot såldes 55 båtar.

Båtexporten

Exportens andel av vår båtindustris totalproduktion är fortfarande mycket stor. Enligt uppgifter från företagen var exportfaktureringens andel av totalfaktureringen år 2006 ca 75 %. Segelbåtarnas andel av exportfaktureringen år 2006 var ca 37 %. Företagens målmedvetna arbete både på de traditionella marknaderna och då det gäller att skapa nya marknader har under åren burit frukt. Då exportens värde år 1990 var ca 42 milj.euro uppgick den år 2006 till 239,8 milj.euro, med en uppgång jämfört med år 2005 på hela 22,4 % (företagens egen uppskattning). Tullstatistik över år 2006 finns tillgänglig endast över perioden januari-oktober och således finns inte ännu information över det antal båtar, som faktiskt passerat gränsen. Enligt den tullstatistik som finns tillgänglig över perioden januari-oktober ser den ut som följande för de tio största exportländernas del:

Land st milj.euro
Storbritannien 234 51,8
Norge 3655 44,2
Sverige 3800 42,7
USA 32 20,4
Grekland 3 16,6
Ryssland 408 11
Tyskland 400 5,9
Italien 4 5,0
Cayman-öarna 2 4,6
Danmark 294 4,0

Med en export som uppgår till över en miljon euro under årets tio första månader finns ytterligare Frankrike, Japan, Schweiz, Grönland, Georgien, Irland, Estland och Brittiska Jungfruöarna. Totalt hade det under den ifrågavarande perioden exporterats 10418 båtar till 34 olika länder.

Båtimporten

Också tillhandsvarande statistik över båtimporten gäller perioden januari-oktober. Enligt den uppgår båtimportens värde för nämnda period till 36 milj.euro och ligger således på ungefär samma nivå som förra året (alla båtar som kostar under 840 euro har utelämnats ur denna statistik). De fyra största importländerna enligt importstatistiken för januari-oktober ser ut som följande:

Land st milj.euro
Tyskland 81 6,05
Sverige 394 5,13
USA 227 4,85
Frankrike 176 4,03
Storbritannien 15 3,13

Dessutom importerades båtar för över en miljon euro från Polen. Totalt importerades under denna period 2281 båtar.

Motorförsäljningen

Antalsmässigt steg försäljningen av utombordsmotorer enligt partiförsäljnings-statistiken med 5,38 % år 2006 och uppgick till 28774 stycken. Monetärt är skillnaden större, då inriktningen fortfarande är mot större motorer. Motorleveranserna till tredje länder och då främst Ryssland har också tilltagit och vidare-exportens andel av totalantalet uppgår till 4740 st (16,4 %). Också priserna har stigit något. Andelen fyrtakts- och lågemitterande 2-taktsmotorer av totalförsäljningen var ca 68,6 %. Av storleksklasserna säljs det fortfarande mest motorer under 5 hk, vilkas andel är drygt 40 %. Av inumotorer såldes 114 st (-63,6 %) bensinmotorer och 1220 st dieselmotorer(+8 %). Inombordsmotorernas totalförsäljning uppgick till 1045 motorer (+7,7 %), alla dieseldrivna.

Då man betraktar försäljningen av utombordsmotorer enligt ekonomiområden ligger Nyland (inkl. Helsingfors) främst (5223 motorer) och följs av Egentliga Finland (2745) samt Birkaland (1823). Det minsta områden är Mellan-Österbotten med 262 motorer.

Vattenjetar

Det såldes 186 st vattenjetar i Finland, vilket betyder en ökning jämfört med föregående år på 1,1 %.

Finnboat-medlemmarnas omsättning 2006 (milj.euro, moms 0 %) inom de olika sektorerna
  FINLAND EXPORTEN
Båtar 116,9 (+14,2 %) 239,8 (+22,4 %)
Motorer 82 (+13,1 %) 12,7 (+69,3 %)
Tillbehör 99,8 (+23,7 %) 22,3 (-10,1 %)
Tjänster o.dyl. 15,3 (-2,5 %)  
Totalt 314 (+15,8 %) 274,8 (+20,1 %)
HELA BRANSCHEN TOTALT
588,8 (+17,9 %)
   

Utsikterna inom branschen fortfarande goda för år 2007

Finnboat gjorde i januari en förfrågan bland sina medlemmar om några grundläggande fakta. Vi frågade efter planerna angående omsättningen och personalen. Allt som allt ser det ut som om 70 % av företagen budgeterat en ökning av omsättningen och 2,9 % en minskning av den. Angående personalen har 38,5 % av företagen planerat en ökning av personalen och endast 2,2 % en minskning.

Finnboats medlemsförfrågan i januari 2007

Omsättningen år 2007 föregående året
mindre än 2006 2,9 % (4 %)
samma som 2006 27,1 % (32,5 %)
större än 2006 70 % (63,5 %)

Personalen år 2007 föregående året
mindre än 2006 2,2 % (5 %)
samma som 2006 59,3 % (50,8 %)
större än 2006 38,4 % (44,2 %)

Tilläggsuppgifter:

vd Jouko Huju (jouko@finnboat.fi, 040-550 9310)
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47
00500 Helsingfors
tel. (09) 696 2160, fax (09) 696 21611
www.finnboat.fi

Upp