Sök efter produkter och tjänster

16.08.2007

BÅTHANDELN VÄXER FORTFARANDE

Helsingfors Flytande Båtutställning, som firar 10-årsjubileum hos HSK på Drumsö och är samtidigt den 30. utställningen i Helsingfors överlag, har igen samlat ett rekordantal utställda båtar och produkter. Båtarnas antal är 304 st, av vilka 65 är segelbåtar. Totalt anmäldes inom utsatt tid nästan 400 båtar, men i år kunde inte flera platser uppbringas.

Inledningen av året visar, att den inhemska båtbranschen mår fortfarande bra

Den antalsmässiga statistiken för småbåtar och motorbåtar för perioden januari-juni utvisar, att totalt har ca 11,8 % flera båtar levererats i hemlandet jämfört med senaste år. De företag, som deltar i Finnboats statistikföring, levererade under denna period 9973 båtar i hemlandet.

I storleksklassen under 6 m såldes i hemlandet 9062 båtar (+9,9 %). I storleksklassen 6-8 m levererades 713 båtar (+24,4 %) och i klassen 8-10 meter 158 båtar (+71,7 %). I den största kategorin, dvs. båtar över 10 m, ökade leveransantalet kraftigt och antalet var 40 st (+300 %). Dessa antalsmässiga siffror innehåller inte segelbåtsförsäljningen, för vilken man i detta skede av året ej har tillgänglig statistik. År 2006 såldes i Finland 137 st nya segelbåtar (över 30 fot).

Inom båtexporten noteras fortfarande enorma siffror. Ryssland har inom loppet av fyra år stigit från nästan ingenting till det tredje viktigaste exportlandet

År 2006 växte båtexportens värde med 56 %. Under inledningen av år 2007 (januari-maj) visar siffrorna på en fortsatt fartfylld tillväxt. Enligt tullstatistiken exporterades under den perioden båtar för 112 milj.euro (+46 %), totalt 7696 stycken (+21 %).

De sex största exportländerna i januari-maj var:
1. Norge 34,5 milj.Eur och 2581 st
2. Sverige 29,3 milj. Eur och 2603 st
3. Ryssland 9,2 milj. Eur och 360 st
4. Storbritannien 8,2 milj. Eur och 119 st
5. Italien 6,5 milj. Eur och 548 st
6. USA 6,0 milj. Eur och 14 st.

Exportländer som noteras för över en miljon euro var ytterligare Tyskland, Danmark, Holland, Estland, Grönland, Grekland och Irland.

Också båtimporten växer betydligt

Under januari-maj 2007 importerades värdemässigt mest båtar från Storbritannien (5,9 milj.euro). Följande i ordningen var Sverige (5,1 milj.euro) samt Frankrike (2,4 milj.euro). Antalsmässigt importerades det mest båtar från Sverige (280 st). Totalt importerades under statistikperioden 1509 st (+9,6 %) båtar till ett värde av 28,1 milj.euro (+66,7 %).

Utombordarhandeln

Partileveranserna av utombordsmotorer växte likaså exceptionellt mycket. Statistiken står färdig över det första halvåret 2007 och antalsmässigt är tillväxten 18,4 %. Totalt har man levererat 25871 motorer. Här bör noteras, att till tredje länder - närmast till Ryssland och de baltiska staterna - har levererats 6715 motorer, vilket utgör 25,9 % av totalleveranserna. Utombordarstatistiken har man fört sedan år 1965 och med motsvarande mätmetod har man aldrig överskridit gränsen 30.000 st levererade motorer. Nu kanske denna siffra överskrids. Av de sålda motorerna var 71 % fyrtaktare eller lågemitterande tvåtaktsmotorer.

Båtindustrins och -handelns omsättning år 2006 uppgick till ca 602 milj.euro (moms 0%), mätt med Finnboats medlemsföretags omsättning. Av detta utgjorde industrins export ca 256 milj.euro.

Tilläggsuppgifter:

Verkställande direktör Jouko Huju
Tel. 040-5509310

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47
00500 Helsingfors
www.finnboat.fi

Upp