23.11.2007

Finnboats Hederspris 2008 åt Eivind Still

Pressmeddelande
Fri för publicering 23.11.2007 kl. 13.30

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf har från och med år 1985 utdelat Finnboats Hederspris åt personer speciellt meriterade inom branschen. Priset har från och med nämnda år utdelats 15 gånger. Finnboats styrelse har i år beslutat utdela hederspriset åt en av vårt lands kändaste segelbåtkonstruktörer, Eivind Still från Jakobstad. Från Stills ritbord härstammar sådana kända båtar som Finn Flyer, Finn Fire och Finn Express. Dessutom har han skapat dagseglaren Still 525 och juniorbåten Still 380. Eivind Still är också den första finländska skepparen som vunnit havskappseglingen VM-tävling: 3/4 Ton Cup (Three Quarter Ton Cup) år 1976 i England, med den egenhändigt konstruerade båten Finn Fire II.

I sitt beslut har Finnboats styrelse speciellt betonat Eivind Stills långfristiga, konsekventa och aktiva arbete till fromma för finländsk båtplanering och det finländska båtlivet. Finnboats hederspris är till sin storlek 1260 euro och inkluderar diplom samt standert.

Tilläggsuppgifter:
vd Jouko Huju ( , 040-550 9310 )
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47, 00500 Helsingfors
tel. (09) 696 2160, fax (09) 696 21611
www.finnboat.fi

Mottagare av Finnboats hederspris 1985 - 2008:
1985 Matti Murto, Vene-lehti
1986 Gunnar Holm, VTT/Lai
1987 Jouko Niemelä, Finlands Sjöräddningssällskap rf
1988 Håll Skärgården Ren rf
1989 Reijo Suojanen, YLE
1990 Iniö Båtklubb rf
1991 Pentti Mäki-Latikka, Rörliga polisen/båtpolis
1992 Mikko Montonen, Finska vikens sjöbevakning
1993 Marja-Leena Komulainen, Meteorologiska institutet
1994 Finlands Segelfartygsstiftelse
1995 ej utdelat
1996 Kaj-Erik Löfgren, båthamnskommittén
1997 ej utdelat
1998 ej utdelat
1999 Markku Vento, Venemaailma-tidskriften
2000 ej utdelat
2001 Nils Häggblom, Outboard Museum rf
2002 Esko Riihelä, YLE
2003 ej utdelat
2004 ej utdelat
2005 ej utdelat
2006 Kari Wilén, Oy Sea-Kari Ab
2007 ej utdelat
2008 Eivind Still