Sök efter produkter och tjänster

23.11.2007

Båtbranschen samlades i Karleby

Båtbranschen Centralförbund Finnboat rf:s höstmöte arrangerades fredagen den 23.11 i Karleby. Drygt hundra företagare i branschen deltog, såväl från marinhandeln, industrin som importörsidan. Under mötena gick man vidlyftigt i olika arbetsgrupper igenom utmaningarna under de kommande åren på de olika branschsektorerna. Mötesdeltagarna besökte också Linex-Boat Oy:s fabrik i Kelviå.

Den inhemska båtbranschen mår fortfarande bra

Den antalsmässiga statistiken för småbåtar och motorbåtar för perioden januari-augusti 2007 utvisar, att totalt har 11 060 båtar levererats i hemlandet. Som helhet steg de levererade båtarnas antal med 10,1 % (siffrorna innehåller inte kanoter) jämfört med förra året. Båtar under 6 m såldes i hemlandet 10041 st (+8,2 %), i storleksklassen 6-8 m levererades 790 båtar (+23,4 %) och i klassen 8-10 meter 181 båtar (+57,9 %). I den största kategorin, dvs. båtar över 10 m, ökade leveransantalet kraftigt och antalet levererade båtar var 50 st (+191 %). Dessa siffror innehåller inte segelbåtsförsäljningen, för vilken man i detta skede ej har tillgänglig statistik. År 2006 såldes i Finland 137 st nya segelbåtar (över 30 fot).

De gångna årens arbete inom exporten bär frukt

År 2006 växte båtexportens värde med 56 %. Tullstatistiken 2007 finns tillgänglig för tidsperioden januari-juli och där visar siffrorna på en fortsatt fartfylld tillväxt. Enligt tullstatistiken exporterades under den perioden båtar för 185 milj.euro (+31,6 %), totalt 10062 stycken (+14,5 %).

De sex största exportländerna i januari-juli var:

Norge 53,2 milj.euro/3406 st
Sverige 38,3/3362
UK 22/164
Ryssland 14/487
Italien 10,6/552
USA 7,7/19

Exportländer som noteras för över en miljon euro var ytterligare Tyskland, Danmark, Holland, Estland, Grönland, Grekland och Irland.

Också båtimporten fortsätter växa

Under januari-juli 2007 importerades värdemässigt mest båtar från Storbritannien (8,4 milj.euro). Följande i ordningen var Sverige (6,7 milj.euro) samt Frankrike (5,9 milj.euro). Antalsmässigt importerades det mest båtar från Sverige (434 st). Totalt importerades under mätningsperioden 2003 st (+7,6 %) båtar till ett värde av 45,7 milj.euro (+83,3 %).

Inom utombordarhandeln har man under statistikföringstiden (fr.o.m. år 1965) för första gången överskridit gränsen 30 000 st.

Partileveranserna av utombordsmotorer växte likaså exceptionellt mycket. Statistiken står färdig för perioden januari-oktober och antalsmässigt är tillväxten 15,4 %. Totalt har man levererat 31179 motorer. Här bör noteras, att till tredje länder - närmast till Ryssland och de baltiska staterna - har levererats 8231 motorer, vilket utgör 26,4 % av totalleveranserna. Av de sålda motorerna var 72 % fyrtaktare eller lågemitterande tvåtaktsmotorer.

Båtindustrin och handelns omsättning år 2006 uppgick till ca 602 milj.euro (moms 0 %), mätt med Finnboats medlemsföretags omsättning. Av detta utgjorde industrins export ca 256 milj.euro.

Tilläggsuppgifter:
Verkställande direktör Jouko Huju, (040-550 9310, )
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47
00500 Helsingfors
www.finnboat.fi

Upp