Sök efter produkter och tjänster

08.02.2008

"Årets marinhandlare 2008" kommer från Helsingfors

Walter Johansson och Lahja Suominen grundade Oy Waltic Ab år 1958.

Waltic hyrde en tomt vid Båtbyggarvägen på Drumsö, där man inledningsvis byggde ett båtskjul och kontor samt senare bättre verksamhetsutrymmen. Först senare flyttade Helsingfors Segelklubb och Maritim till grannskapet. Waltic var först på plats på östra stranden av Drumsö, som så småningom utvecklades till ett verkligt båtlivscenter.

Vid Båtbyggarvägen bestod Waltics verksamhet av vinteruppläggning och därtill hörande båtreparationer, motorservice och installation av inombordsmotorer. Hos Waltic sålde man också träbåtar, som tillverkades av småbåtsvarven i Ekenäs, Ingå och Pellinge.

Under 70-talet flyttade man till Saltstensgatan vid Hertonäs hamn och år 2004 till nya verksamhetsutrymmen ett stenkast därifrån, vid Simpörsstranden, samtidigt som man utvidgade verksamheten.

Nuförtiden verkar Waltic som ett båtcenter med full service. Till servicesortimentet hör förutom båtutrustning och vinterförvaring bl.a. Yamarin-, Terhi- och Anytec-båtarna samt Yamaha-motorerna. Waltic säljer och importerar från AB L Press & Son i Sverige, för vinteruppläggningsändamål, båtbockar och presenningsställningar. Till serviceutbudet hör också auktoriserad service för Yamaha-motorer och Wallas-produkter samt reservdelar till dem.

Priset "Årets marinhandlare", som nu utdelas nu för åttonde gången, beviljas av Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf på framställning av styrelsen för Marinhandlarna rf. Priset kan beviljas för speciella förtjänster inom den inhemska båtförsäljningen, utrustningshandeln eller båtförmedlingen. Man fäster särskild uppmärksamhet på företagets förtjänster då det gäller sättet att upprätthålla kundförhållanden, utveckla affärsutrymmena och affärsverksamheten och att upprätthålla båtbranschens goda renommé i allmänhet. Man beaktar också hur länge verksamheten inom båtbranschen pågått och hur aktivt företaget deltar i utvecklandet av den organiserade båtbranschen.

Tilläggsuppgifter;

vd Ville Lehti
Waltic-Boatcenter
Simpörsstranden 3
00810 Helsingfors
tel. 020 755 8920

vd Jouko Huju
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47
00500 Helsingfors
tel. (09) 696 2160, mobile +358-40-550 9310
fax (09) 696 21611

Upp