Sök efter produkter och tjänster

08.02.2008

FINNBOAT-MEDLEMMARNAS OMSÄTTNING ÖKAR FORTFARANDE. DEN TOTALA OMSÄTTNINGEN STEG MED 10,5 %.

Finnboats medlemskår har också vuxit men den märkbaraste tillväxten beror på att försäljningen av de kända båtmodellerna ökat både i hemlandet och på export. Också relativt många nya båtmodeller har lanserats. Båtstorleken ökar och utrustningsnivån stiger, vilket höjer omsättningen. Den inhemska försäljningen ökade med hela 38,8 %, exporten med 10,4 %. Av de som deltog i medlemsförfrågan meddelade 36,9 % att de anställer ny arbetskraft.

Den inhemska båtförsäljningen

År 2007 var det den inhemska båthandeln som växte starkast. Mätt i omsättning var tillväxten nästa 40 %. Den antalsmässiga tillväxten var betydligt moderatare, vilket antyder att båtarnas storlek och utrustningsgrad växer. Mätt i euro (moms 0 %) steg omsättningen år 2007 till 162,3 milj.euro (+38,8 %). Av denna helhet omfattade importbåtarna ca 40 % och importen var senaste år stadd i tillväxt (tullstatistik finns tillgänglig endast till utgången av oktober månad). Antalsmässigt var däremot de inhemska båtarnas andel drygt 80 %. Enligt uppgifter av de företag, som deltar i Finnboats statistikföring för små- och motorbåtar, såldes 13162 st (+12,9 %) små- och motorbåtar i storleksklassen under 6 meter. I storleksklassen 6,01-8 m såldes enligt motsvarande beräkning 1215 båtar (+36,7 %). I storleksklassen 8-10 m såldes 262 st båtar (+78,2 %) och i den största klassen över 10 m 76 st (+204 %). Det såldes 151 st segelbåtar över 20 fot i Finland (129 st år 2006). Importbåtarnas andel på segelbåtssidan är 90 %. I den populäraste storleksklassen 34-40 fot såldes 79 båtar.

Båtexporten

Exportens andel av vår båtindustris totalproduktion är fortfarande mycket stor. Enligt uppgifter från företagen var exportfaktureringens andel av totalfaktureringen år 2007 över 75 %. Segelbåtarnas andel av exportfaktureringen år 2007 var ca 33 %. Företagens målmedvetna arbete både på de traditionella marknaderna och då det gäller att skapa nya marknader har under åren burit frukt. Då exportens värde år 1990 var ca 42 milj.euro uppgick den år 2007 till 283,3 milj.euro, med en uppgång jämfört med år 2006 på 10,4 % (företagens egen uppskattning). Tullstatistik över år 2007 finns tillgänglig endast över perioden januari-oktober och således finns inte ännu information över det antal båtar, som faktiskt passerat gränsen. Enligt den tullstatistik som finns tillgänglig över perioden januari-oktober ser den ut som följande för de tio största exportländernas del:

Land St Milj.EUR
Norge 4186 66,8
Sverige 3871 47,1
Storbritannien 182 28,0
Italien 654 19,1
Ryssland 532 17,8
USA 23 10,6
Tyskland 364 9,7
Holland 286 5,9
Schweiz 40 5,2
Danmark 264 3,8

Med en export som uppgår till över en miljon euro under årets tio första månader finns ytterligare Frankrike, Japan, Estland, Ukraina, Lettland, Grönland, Irland, Rumänien, Grekland, Turkiet, Antigua och Barbuda samt Azerbaizan. Totalt hade det under den ifrågavarande perioden exporterats 11707 båtar (+12,3 %) till 34 olika länder.

Båtimporten

Också tillhandsvarande statistik över båtimporten gäller perioden januari-oktober. Enligt den uppgår båtimportens värde för nämnda period till 60,9 milj.euro (+7,9 %) (alla båtar som kostar under 840 euro har utelämnats ur denna statistik). De fem största importländerna enligt importstatistiken för januari-oktober ser ut som följande:

Land St Milj. EUR
Storbritannien 24 10,3
USA 358 8,7
Sverige 593 7,3
Tyskland 88 7,1
Frankrike 93 6,6

Antalet levererade utombordsmotorer översteg för första gången 30 000 st

Antalsmässigt steg försäljningen av utombordsmotorer enligt partiförsäljnings-statistiken med 17,3 % år 2007 och överskred den historiska gränsen 30 000 stycken. Det exakta antalet i denna statistik, som förts ända sen år 1965, är 33 743 stycken. Detta är alltså en partiförsäljningsstatistik och man bör då beakta vidare-exportens starka tillväxt (9649 st eller +103,5 %). Om man jämför enbart antalet motorer som levererats i hemlandet var detta år 2006 24034 st och år 2007 24094 st. Andelen fyrtakts- och lågemitterande 2-taktsmotorer av totalförsäljningen var ca 71 %. Av storleksklasserna säljs det fortfarande mest motorer under 5 hk, vilkas andel är drygt 40 %. Av inumotorer såldes 117 st (+2,6 %) bensinmotorer och 1258 st dieselmotorer(+3,1 %). Inombordsmotorernas totalförsäljning uppgick till 841 motorer (-19,5 %), alla dieseldrivna.

Då man betraktar försäljningen av utombordsmotorer enligt ekonomiområden ligger Nyland (inkl. Helsingfors) främst (4736 motorer) och följs av Egentliga Finland (2324) samt Kymmenedalen (1756). Det minsta områden är Mellan-Österbotten med 176 motorer.

Finnboat-medlemmarnas omsättning 2007 i milj.euro (moms 0 %) inom de olika sektorerna (enligt tillverkar- och importörpriser)

  FINLAND EXPORTEN
BÅTAR 162,3 (+38,8%) 274,3 (+6,8 %)
MOTORER 90,9 (+10,8 %) 17,2 (+35,4 %)
TILLBEHÖR 90,2 (+4,9 %) 25,9 (+16,1 %)
TJÄNSTER O.DYL. 15,5 (+1,2 %)  
     
TOTALT 358,9 (+14,6 %) 317,4 (+8,7 %)
     
HELA BRANSCHEN TOTALT 676,3 (+10,5 %)  

Utsikterna inom branschen fortfarande goda för år 2008

Finnboat gjorde i januari en förfrågan bland sina medlemmar om några grundläggande fakta. Vi frågade efter planerna angående omsättningen och personalen. Allt som allt ser det ut som om 60 % av företagen budgeterat en ökning av omsättningen och 5,4 % en minskning av den. Angående personalen har 36,9 % av företagen planerat en ökning av personalen och endast 1,5 % en minskning.

Finnboats medlemsförfrågan i januari 2008

  Omsättningen år 2008 föregående året
mindre än 2007 5,4 % (2,9 %)
samma som 2007 35,7 % (27,1 %)
större än 2007 58,9 % (70 %)
     
  Personalen år 2008 föregående året
mindre än 2007 1,5 % (2,2 %)
samma som 2007 61,5 % (59,3 %)
större än 2007 36,9 % (38,5 %)

Tilläggsuppgifter:
vd Jouko Huju (jouko@finnboat.fi), 040-550 9310
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47
00500 Helsingfors
tel. (09) 696 2160, fax (09) 696 21611
www.finnboat.fi

Upp