21.08.2008

Helsingfors flytande båtutställning fullbokad som vanligt

Det är nu för elfte gången som Helsingfors flytande båtutställning hålls hos Helsingfors Segelklubb på Drumsö. Årets flytande utställning är den trettioförsta genom tiderna. Utställningsbryggorna är fyllda av båtar och båttillbehör, med 311 utställda båtar, bland dem 60 segelbåtar. Utställningsplatserna är sålda till sista plats.

Försäljningen till inhemska konsumenter lugnar sig

Båthandeln i Finland har varit tilltagande 14 år i följd. I fjol ökade omsättningen på hemmamarknaden med hela 38 %, men just nu tycks det ske en avmattning i försäljningen till konsumenter.

Siffrorna på hemmamarknaden får vi i första hand fram genom att granska försäljningen till grossister. Statistiken visar att leveranserna av småbåtar och motorbåtar till den inhemska marknaden i januari-juni i stort sett var lika många som året innan (+ 0,1 %). Antalet båtar som - av de företag som omfattas av Finnboats statistik - levererades till försäljning i Finland var under halvårsperioden totalt 10224.

Till hemmamarknaden levererades 8712 st. båtar upp till 6 meter (- 3,9 %), antalet levererade 6 - 8 meter långa båtar var 907 (+ 26,9 % ), medan antalet i klassen 8 - 10 meter var 211 (+ 32,7 %). I kategorin större båtar eller över 10 meter, levererades 53 st. (+29,3 %). Siffrorna som anger antalet båtar bortser dock från segelbåtar, eftersom statistiken inte ännu är sammanställd för deras del. År 2007 såldes i Finland 144 nya segelbåtar (över 27 fot).

Den egentliga försäljningen till konsumenter kan mätas med uppgifterna från det båtregister som magistraterna håller. Dessa uppgifter visar att registreringen av nya båtar minskade med något över tio procent i år fram till utgången av juni. Under den regniga perioden i början av juli minskade registreringarna också klart, men att döma av kommentarerna från båtbranschen har affärerna återhämtat sig bra i augusti.

Inom båtexporten är utvecklingen fortfarande positiv. På de etablerade exportmarknaderna har försäljningen gått hyggligt. Däremot har försäljningen till Ryssland gått ned, efter flera år av rask tillväxt.

Ser vi på båtexportens totala värde var ökningen år 2007 måttfull, 5,6 %. Under den första hälften av år 2008 (enligt tullstatistiken januari-maj) har den positiva utvecklingen fortgått. Tullstatistiken visar att årets båtexport fram till slutet av maj var värd 124,4 milj. Eur (+ 16%), antalet båtar var 7493.

Båtexportens sex viktigaste köparländer var i januari-maj som följer:

       
1. Norge 38,6 milj. EUR 2427 st. +11,9 %
2. Sverige 34,4    2613 +17,4
3. Italien 13 463 +99,4
4. Storbritannien 9,6 102 +16,3
5. Ryssland 7,7 388 - 19,9
6. Nederländerna 3,8 177 +98,1

Andra länder som importerade finländska båtar för mer än en miljon euro var Tyskland, Danmark, USA, Estland, Grönland, Grekland och Frankrike.

Båtimporten har också ökat under första halvåret

I januari-maj 2008 importerades båtar till Finland mest - i värde räknat - från USA (4,9 milj. Eur); därnäst kom Storbritannien (4,3 milj. Eur) och Frankrike (4,2 milj. Eur). Ser vi på antalet båtar placerades sig Sverige i topp med 438 båtar. Inalles importerades 1994 båtar till Finland i januari-maj 2008 (ökning 32 %) och deras värde var 30,1 milj. Eur (+ 7,3 %).

Handeln av utombordsmotorer

Att döma av grossisternas rapporter har leveranserna av utombordsmotorer i år ökat ytterligare. Ökningen är 15,3 %, men i totalantalet ingår också återexporten, som ökat avsevärt. Totalt har 29841 utombordsmotorer levererats i januari-juni 2008, och av dem gick 41 % vidare på export. Inalles levererades 17439 motorer till hemlandet, vilket är 8,9 % mindre jämfört med motsvarande period i fjol. Statistik över utombordsmotorer har förts sedan år 1965, och gränsen 30000 motorer för den nämnda halvårsperioden överskreds för första gången år 2007.

Båtindustrins och -handelns omsättning år 2007 var omkring 672 milj. euro (exkl. moms), sett på Finnboats medlemsföretags omsättning. Därav var värdet av industrins export ca 271 milj. euro.

För närmare upplysningar kontakta:

Verkställande direktör Jouko Huju
tel 040 5509 310

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47
00500 Helsingfors
www.finnboat.fi