Sök efter produkter och tjänster

15.09.2008

Båt-programmet - nyhetsbrev 3/2008

Nyhetsbrevets innehåll:
1 Regionala seminarier: Åbo, Kuopio och Österbotten
2 Årsseminarium 12.2.2009 i Helsinki
3 Projekt och finansieringsbesluten
4 Det finns ännu 2008 finansiering för företagsprojekt

1 Regionala seminarier:
Åbo 29.9., klockan 9.30 - 18.00
i Åbo Mässcentralen, Messukentänkatu 9 -13, 20200 Åbo, mötesrum 3 (program på finska)

Kuopio, 3.11., klockan 9.30 - 18.00
Hotel Scandic, Satamakatu 1, 70100 Kuopio (program på finska)

Jakobstad - Gamlakarleby, 11. - 12.12.
(program delvis på svenska) vi informerar om exakt tidpunkten och platsen senare

Program

 • Båt-programmets mission och mål, programmets chef Vesa Kojola
 • Båtbranschens insatser inom utveckling, nu och i framtiden, verkställande direktör Jouko Huju, Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf (i Kuopio verkställande direktör Raimo Sonninen, Bella-Veneet Oy)
 • Vilka är Båt-programmets planerade aktiverings åtgärder till exempel seminarier, företagsbesök och resor, Båt-programmets koordinator Markku Hentinen
 • Översikt av förstudien och pågående företags- och forskningsprojekt, Markku Hentinen
 • Kort presentation av forskningsprojekten
 • Diskussion om inriktningsbehovet för av nya forsknings- och företagsprojekt
 • Kort presentation av närvarande företag
 • Regionalt exempel på lyckade nätverk/ underleverantörs nät/ partnerskap, Tekes representant
 • Tjänst- och stödkoncept: Finnvera, TE-Central, Finpro och Tykes
 • Allmän diskussion om behovet av nätverk inom regionen: Vesa Kojola, Markku Hentinen och regional Tekes representant
 • Smågrupp diskussioner
Anmälningar senast 1 vecka före det regionala seminariet på programmets webbplats, http://www.tekes.fi/vene. Regionala seminarierna är avgiftsfria men förutsätter anmälning.

Det exakta regionala programmet anges på Båt-programmets webbplats: under rubriken "Tapahtumia". Bindande anmälningar senast 1 vecka före det regionala seminariet på programmets webbplats.

2 Årsseminarium 12.2.2009 i Helsingfors

Programmets årsseminarium hålls torsdagen den 12 februari 2009 i anslutning till Vene09-båtmässän i Helsingfors Mässcentrum. I nästa nyhetsbrev och på Båt-programmets webbplats ges mera information om årsseminariet.

3 Projekt och finansieringsbesluten

Projekt som fått finansieringsbeslut meddelas på Båt-webblatsen under rubriken "Projekt".

Hittills har man beviljat finansiering för tio projekt: fyra företagsprojekt och sex forskningsprojekt:

Pågående företagsprojekt:
Oy Nautor Ab: Field testing of critical laminates for professional boatbuilders
Oy Marino Ab All: Purpose Boat
Scandinavian Teak Deck Ab: ersättande av tropiska trädarter i båtarnas däcks konstruktioner
VA-Varuste Oy Ab: VA venepehmuste

Pågående forskningsprojekt:
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy, Kymidesign: Framtidens båtbransch
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Konetekniikan osasto: Automatisering av svetsning av aluminiumbåtar
Mellersta Österbottens yrkeshögskola, CENTRIA: Framtidens koncept och material inom båtarnas tillverkningsprocesser
VTT: Utveckling av miljöanpassning inom båtbranschen
VTT: Strukturell design av styvningsbalkar av armerad plast i serieproduktion
Åbo Akademi: Båtbranschens branschanalys och granskning av modulariseringens möjligheter

4 Det finns ännu 2008 finansiering för företagsprojekt

Det finns ännu 2008 finansiering kvar för företagsprojekt: Ansökan till Tekes snabbt.

Anvisningar för ansökan till Båt-programmet.

Nästa runda för 2009 företagsprojekt startar vid årsskiftet.

Förberedelse av innovationsaktiviteter för små och medelstora företag: TE-centraler beviljar finansiering 15.000 eur eller mindre summan http://www.tekes.fi/rahoitus/yritys/pk_yritysten_rahoitus.html (webblatsen på finska).

Jag vill uppmana alla intresserade företag att gripa chansen att utveckla sin affärsverksamhet. Programmet stödjer särskilt innovativa nya öppningar. På det här sättet kommer lönsamma och konkurrenskraftiga finländska företag att kunna erbjuda konsumenterna allt bättre båtar och service.

Jag önskar alla en trevlig fortsättning på hösten!

Båt-programmets koordinator
Markku Hentinen
mailto:
040 552 6212

Upp