Sök efter produkter och tjänster

06.11.2008

Båt-programmet - NYHETSBREV 4/2008

Bättre båtar och service
Båt-programmets mission är att uppmuntra båt branschens företag till att utveckla sina affärsverksamheter genom att utnyttja bästa möjliga kunnande. Programmets resultat är för konsumenterna bättre båtar och bättre tjänster för båtlivet. Dessa levereras av lönsamma och konkurrenskraftiga finländska företag.

Utnyttjandet av kunnande genom samarbete och i form av nätverk med branschens företag och underleverantörer, forskningscenters och högskolor är en central del av programmet.

Mer information finns på www.tekes.fi/vene


Nyhetsbrevets innehåll:
1 Regionala seminarier: Kuopio 3.11. och Österbotten 11. - 12.12.
2 Åbo seminarmaterialen, 29.9., på Båt-programmets webbplats
3 Projekt och finansieringsbesluten
4 Kommande tillställningar: Årsseminarium 12.2.2009 i Helsingfors

1 Regionala seminarier: Kuopio 3.11. och Österbotten 11. - 12.12.

Kuopio:
3.11., klockan 9.30 - 18, Hotel Scandic, Kallavesi-kabinett, Satamakatu 1, Kuopio
Program är på finska. Anmälning senast 29.10. Välkommen regional seminarium i Kuopio!

Jakobstad:
11. - 12.12. , Yrkesskolan Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad
Program delvis på svenska. Vi informerar om exakt tidpunkten senare.

Program och anmälning senast 3.12.

Regionala seminarier är avgiftsfria men förutsätter anmälning.

Det exakta regionala programmet anges på Båt-programmets webbplats: under rubriken "Tillställningar". Bindande anmälningar senast cirka 1 vecka före det regionala seminariet på programmets webbplats.

2 Åbo seminarmaterialen 29.9. på Båt-programmets webbplats

Måndagen den 29.9. deltog 50 representanter från båtbranschen i Båt-programmets regionala seminarium i Åbo Mässhall. Under det intensiva seminariet behandlades Båt-programmets mål, hur man kommer med i programmet, finansiering, presentation av forskningsprojekten och båt-programmets framtidsperspektiv 2009.

I grupper diskusteras dessutom följande teman mera grundligt: internationalisering, nya handlingsmönster och produktionstekniker.

Branschen är för tillfället extra utmanande på grund av det rådande marknadsläget som inte enbart påverkats av den allmänna ekonomiska situationen utan också av stigande bränslepriser, fallande exportsiffror och den dåliga sommaren. Ett av programmets kärnmål är att utveckla branschens lönsamma affärsverksamheter. Båt-programmet uppmanar därför alla intresserade företag att gripa chansen att utveckla sin affärsverksamhet i den här marknadssituationen. Företagens starka vilja att utveckla sina verksamheter är en grund för lyckade projekt. Med endast en liten egen finansiering kommer man med och utveckla.

Seminarmaterialen på finska

3 Projekt och finansieringsbesluten

Projekt som fått finansieringsbeslut meddelas på Båt-webblatsen under rubriken "Projekt".
Hittills har man beviljat finansiering för 14 projekt: sju företagsprojekt och sju forskningsprojekt.

Nya pågående företagsprojekt:
Arctic Airboats Ab: Arctic Airboats - Markkina- ja teknologiaselvitys
Silver Veneet Oy: Volyymituotannon mahdollistavan tuotantojärjestelmän kehittäminen alufibre-veneille
Bella-Veneet Oy: Moottoriveneen konseptiohjaamon suunnittelu ja prototyypin valmistus

Nya pågående forskningsprojekt:
VTT: Tysta båtar

4 Kommande tillställningar:

Programmets årsseminarium arrangeras torsdagen den 12 februari 2009 i anslutning till Vene09-båtmässän i Helsingfors Mässcentrum. I kommande nyhetsbrev och på Båt-programmets webbplats ges mera information om årsseminariet.

Jag vill uppmana alla intresserade företag att gripa chansen att utveckla sin affärsverksamhet. Programmet stödjer särskilt innovativa nya öppningar. På det här sättet kommer lönsamma och konkurrenskraftiga finländska företag att kunna erbjuda konsumenterna allt bättre båtar och service.

Jag önskar alla en trevlig fortsättning på hösten!

Båt-programmets koordinator
Markku Hentinen
mailto:
040 552 6212

Upp