Sök efter produkter och tjänster

06.02.2009

TROTS EKONOMISKT OSÄKRA TIDER NOTERADES EN LITEN TILLVÄXT FÖR BÅTBRANSCHENS TOTALOMSÄTTNING ÅR 2008

Den goda farten i början av året ökade Finnboats medlemskårs omsättning (moms 0 %, beräknad enligt tillverknings- och importpriser) till 699,6 milj. eur. Detta betyder en tillväxt på 4,1 % jämfört med året innan. Inom den inhemska handeln steg omsättning främst tack vare försäljningen av båtar i den största storleksklassen.

Den inhemska båtförsäljningen

Handeln med småbåtar och motorbåtar år 2008 lugnade efter många tillväxtår ner sig. Året innan (2007) ökade omsättningen med hela 38 %. En tillväxt i omsättningen noterades också år 2008, men den var måttligare (+8,1 %). Den inhemska omsättningen slutade på 175,5 milj. eur. Enligt partileveransstatistiken var den antalsmässiga förändringen störst i den minsta storleksklassen, alltså båtar under 6 meter, av vilka det levererades 11437 stycken. Detta är 13 % mindre än föregående år. Siffrorna ligger på samma nivå som leveranserna år 2006. I den följande storleksklassen, d.v.s. 6-8 m båtar levererades totalt 1201 båtar (-0,7 %) och 8-10 m klassen 271 båtar (+4,6 %). I den största klassen, d.v.s. båtar över 10 m levererades totalt 82 båtar (+7,9 %). (Statistiken gäller de som deltar i Finnboats små- och motorbåtsstatistikföring).

Den antalsmässiga försäljningen av segelbåtar (över 21 fot) låg på samma nivå som år 2007 och var 144 båtar (151 st år 2007). Importbåtarna dominerar fortfarande segelbåtsmarknaden och deras andel var 85 %. Mest såldes båtar i storleksklassen 34-40 fot (69 båtar).

Den snabba omvändningen till osäkrare ekonomi förorsakade dock en sjunkande konsumentförsäljning i slutet av året. Branschens industri och handel har varit tvungna att anpassa produktionen och verksamheten till att motsvara efterfrågan. Inom Finnboats medlemskårs ca 5000 arbetare var ca 17 % permitterade i början av januari.

I det förnyade båtregistret registrerades år 2008 totalt 6064 (nya) båtar. Ett entydigt jämförelsetal med det tidigare existerar inte, då det nya båtregistret togs i bruk först i oktober 2007. Ur statistiken kan man dock dra den slutsatsen, att minskningen är knappa 10 %. (Alla minst 5,5 meter långa segel- och motorbåtar bör registreras. Också båtar med en motoreffekt på minst 15 kilowatt, d.v.s. över 20 hästkrafter skall registreras i farkostregistret.)

Båtexporten

Exportens andel av vår båtindustris totalproduktion är fortfarande mycket stor. Enligt uppgifter från företagen var exportfaktureringens andel av totalfaktureringen år 2008 över 75 %. Segelbåtarnas andel av exportfaktureringen år 2008 var 37,3 %. Värdet av exportfaktureringen år 2008 var enligt uppgifter från företagen 271,2 milj. eur, med en förändring jämfört med år 2007 på +0,1 %.

Tullstatistik över år 2008 finns tillgänglig endast över perioden januari-oktober och således finns inte ännu information över det antal båtar, som faktiskt passerat gränsen. Den tullstatistik som finns tillgänglig över perioden januari-oktober ser ut som följande för de tio största exportländernas del:

Land st milj. eur
Norge 3204 51,3
Storbritannien 167 48,7
Sverige 3478 47,9
Italien 468 28,7
Ryssland 1162 18,4
Tyskland 415 7,3
Holland 403 7,1
Guyana 1 5,5
Spanien 41 4,9
Grönland 45 4,1

Med en export som uppgår till över en miljon euro under årets tio första månader finns ytterligare Tjeckien, Estland, Nya Zeeland, Schweiz, Danmark, Frankrike och USA. Totalt hade det under den ifrågavarande perioden exporterats 11362 båtar (-2,9 %) till 39 olika länder.

Båtimporten

Också tillhandsvarande statistik över båtimporten gäller perioden januari-oktober. Enligt den uppgår båtimportens värde för nämnda period till 44,8 milj. Eur (-26,1 %) (alla båtar som kostar under 840 Eur har utelämnats ur denna statistik). De sex största importländerna enligt importstatistiken för januari-oktober ser ut som följande:

Land st milj. eur
USA 1233 8,5
Frankrike 622 7,1
Sverige 580 5,2
Storbritannien 162 4,6
Tyskland 158 4,5
Polen 76 3,1

Totalt importerades under den ifrågavarande perioden 6335 st (inkl. luftfyllda båtar) till ett totalvärde av 44,8 milj. eur (-26,1 %).

Utombordsmotorernas partileveranser ökade tack vare exporten

Via de finländska importörerna levererades år 2008 hela 37409 utombords-motorer (+10,9 %). Till hemlandet levererades av dessa 21845 motorer. Här noteras en minskning om 9,3 % jämfört med föregående år. Inom storleksklass-fördelningen har det inte skett stora förändringar. Den största storleksklassen är utombordsmotorer under 15 hk, vilkas andel av helheten är drygt ca 60 %.

Av inumotorer såldes 147 st (+25,6 %) bensinmotorer och 1009 st dieselmotorer(-19,8 %). Inombordsmotorernas totalförsäljning uppgick till 648 motorer (-22,9 %), alla dieseldrivna.

Då man betraktar försäljningen av utombordsmotorer enligt ekonomiområden ligger Nyland (inkl. Helsingfors) främst (4383 motorer) och följs av Egentliga Finland (2801) samt Kymmenedalen (1464). Det minsta områden är Mellan-Österbotten med 167 motorer.

Finnboat-medlemmarnas omsättning 2008 i milj. eur (moms 0 %) inom de olika sektorerna (enligt tillverkar- och importörpriser)

FINLAND EXPORTEN
BÅTAR 175,5 (+8,1%) 271,2 (+0,1 %)
MOTORER 77,4 (-14 %) 13,9 (-19,2 %)
TILLBEHÖR 112,5 (+24,7 %) 29,5 (+13,9 %)
TJÄNSTER O.DYL 19,6 (+26,5 %)  
TOTALT 385 (+7,5 %) 314,6 (+0,2 %)

HELA BRANSCHEN TOTALT 699,6 milj. eur (+4,1 %)

Utsikterna inom branschen för år 2009

Finnboat gjorde i januari en förfrågan bland sina medlemmar om några grundläggande fakta. Vi frågade efter planerna angående omsättningen och personalen. Allt som allt ser det ut som om hälften av företagen uppskattar att omsättningen sjunker och 21 % har budgeterat en tillväxt. Angående personalen uppskattar 35 % att personalen minskar och 10 % att den ökar.

Finnboats medlemsförfrågan i januari 2009

Omsättningen år 2009 föregående år
mindre än 2008 49,4 %    (5,4 %)
samma som 2008 29,5 % (35,7 %)
större än 2008 21,1 %    (58,9 %)

Personalen år 2009 föregående året
mindre än 2008 34,8 %    (1,5 %)
samma som 2008 54,9 %    (61,5 %)
större än 2008 10,4 %    (36,9 %)

Årets Båtutrustning 2009

De produkter som nådde finalen i tävlingen Årets Båtutrustning 2009 finns utställda vid den södra ingången. Valet av Årets Båtutrustning 2009 förrättas av mässpubliken, man kan rösta på den bästa produkten fram till fredagen den 13.2. Den segrande produkten kungörs lördagen den 14.2 kl. 14.00.

  1. Vetus alarm för avgastemperaturen, Vator Oy
  2. Vetus Easy Tank, Vator Oy
  3. Pro Line bränslekonsumtionsmätare för dieselmotor, Tapimer Oy
  4. Suomi 475 Cat katamaranbåt, Suomi-Veneet Oy
  5. Raymarine Wireless Man Overboard System, Navsystems Oy
  6. Railgrip fastsättningsanordning för pulpit, Maritim Oy
  7. Neptune Formula giftfri bottenfärg, Aquastore Oy
  8. Ursuk räddningsdräkt för barn, Ursuk Oy
  9. BEP Marine, motorstyrd huvudströmavbrytare, Maritim Oy
  10. Nawa-Flex fjädringsgummi, KH Trading Oy
Tilläggsuppgifter:

vd Jouko Huju
, 040-550 9310)
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47, 00500 Helsingfors
tel. (09) 696 2160, fax (09) 696 21611
www.finnboat.fi

Upp