Sök efter produkter och tjänster

22.04.2009

Båt-programmet NYHETSBREV 3/2009

Nyhetsbrevets innehåll:

1) Finansieringsbesluten för Båt-programmets andra omgång av forskningsansökning har fattats
2) Båt-programmet med på mässan NaviGate 2009 i Åbo 28-29.4, monter A47
Gemensamma seminariet för Båt-programmet och Havsklusterprogrammet 28.4.
3) Exkursion till universitetet i Southampton i september 2009

1 Finansieringsbesluten för Båt-programmets andra omgång av forskningsansökning har fattats

Tekes beslutade på sitt möte den 25 mars att finansiera totalt 8 projekt av de 15 ansökningarna som lämnades in under den andra forskningsansökningsomgången. En del av dessa är parallellansökningar som behandlar samma ämne, och i verkligheten är det fråga om fem olika ämnen. Dessutom är två ansökningar under behandling för vidareutredning.

Följande forskningsprojekt fick positiva finansieringsbeslut:

Better Products in time, som genomförs av Åbo yrkeshögskola, Vasa universitet och Västra Finlands designcenter Muova. I projektet koncentrerar man sig på en förnyad planeringsprocess och verktygstillverkning.

Krafterna på akterspegeln på planande båtar, som genomförs av VTT. I projektet utarbetas en mät- och prognostiseringsmetod för den kraft som utombordsmotorn sätter på akterspegeln vid körning i sjögång. Med hjälp av resultaten kan man optimera akterspegelkonstruktionerna.

GreenLine 2012, som genomförs av Villmanstrands universitet. I projektet utreds möjligheterna med återvinningsbara och miljövänliga material inom båttillverkningen, och de nya träplastbaserade materialens egenskaper utvecklas så att materialen kan användas vid byggande av båtskrov.

Intelligenta båtar, som genomförs av Helsingfors yrkeshögskola Metropolia, Satakunta yrkeshögskola och Tammerfors tekniska universitet. I projektet utreds hur elektronik, program och bussteknik som används i arbetsmaskiner kan tillämpas i båtar. Speciellt undersöks användningen av CANopen-protokollet och digital hydraulik.

VISIO 2025, som genomförs av Helsingfors handelshögskola och Åbo universitet (Utbildnings- och forskningscentralen för sjöfart). Syftet med projektet är att skapa en vision av hur båtbranschen och den därtill hörande affärsverksamheten kommer att utvecklas och hur branschföretagen kan utnyttja detta.

För dessa projekt är företagsfinansieringsandelarna redan bekräftade, men fler företag kan fortfarande ansluta sig. För ett företag lönar det sig att ansluta sig till ett forskningsprojekt speciellt om företaget vill lösa ett svårt problem och om de huvudsakliga resultaten kan offentliggöras. Om det däremot är fråga om ett projekt som kräver absolut konfidentialitet, där även företagets egen arbetsinsats är relevant, lönar det sig för företaget att själv ansöka om finansiering. Man kan ansöka om finansiering för denna typ av företagsprojekt när som helst.

2 Båt-programmet med på mässan NaviGate 2009 i Åbo 28-29.4, monter A47
Gemensamma seminariet för Båt-programmet och Havsklusterprogrammet 28.4.

Båt-programmet är med på mässan NaviGate 2009 i Åbo den 28-29 april 2009, i den gemensamma utställningsmontern A47 på Åbo Mäss och kongresscentrum. Välkommen till vår monter, där ni får träffa koordinator Markku Hentinen och programchef Matti Evola!

Mer information

I slutet av brevet finns som bilag ett elektroniskt kundkort till NaviGate 2009 i Åbo. Genom att skriva ut och fylla i detta kan du besöka mässan.

Välkommen också till det gemensamma seminariet för Båt-programmet och Havsklusterprogrammet som hålls i anslutning till mässan NaviGate2009 i Åbo.
Temana för seminariet är modularisering och automatisering. Programmet är på finska.

Anmälningar

3 Exkursion till universitetet i Southampton i september 2009

Inom Båt-programmet arrangeras en exkursion till universitetet i Southampton i England. Universitetet ger utbildning och bedriver betydande forskning som även tillämpas inom båtbranschen. Man kommer speciellt att studera aero- och hydrodynamik samt kompetensen inom konstruktioner i armerad plast. Tanken är att resan ska arrangeras i mitten av september så att deltagarna samtidigt kan besöka Southampton Boat Show. Vi ger mer information om detta i programmets nästa nyhetsbrev.

Båt-programmets koordinator
Markku Hentinen
mailto:
040 552 6212

Upp