Sök efter produkter och tjänster

20.05.2009

Båt-programmet - NYHETSBREV 4/2009

1 Finnboats nationella tekniska kommitténs möte 25.5.
2 Projekt och finansieringsbesluten
3 Båt-programmet med på mässan NaviGate 2009 i Åbo 28. -29.4.
4 Exkursion till universitetet i Southampton och Solent och Wolfson Unit 14. - 15.9.

1 Finnboats nationella tekniska kommitténs möte 25.5.

I Tammerfors arrangeras Finnboats nationella tekniska kommittés (KTK) utvidgade möte på måndag 25.5. kl. 9 - 16.30 . Adressen är VTT, Teknikgatan 1 (Hervanta).

Programmet är på finska. Mer infomation och anmälningar på Finnboats websidor http://www.finnboat.fi/se/se_5.html .

2 Projekt och finansieringsbesluten

Profiber Ab: Naturvänliga båtkomponenter.

Målet är att utveckla en metod med vilken man kan tillverka konkurrensdugliga naturfiberarmerade komponenter till båtindustrin, till exempel sätesramar, luckor och ljudisolerande inredningselement.

3 Båt-programmet med på mässan NaviGate 2009 i Åbo 28-29.4.

Varv- och båtindustrins samarbetsmöjligheter, speciellt inom områden av kunnande och underleverans, efterlystes i slutet av April i Åbo. Båtprogrammet hade på NaviGate-mässan ett gemensamt monter med Egentliga Finlands TE-central och Marinklusterprogrammet. På tisdagen 28.4. arrangerades med Marinklusterprogrammet ett gemensamt seminarium, där både VETOMO och ALVENE-projekter höll föredrag. Seminariets material kommer till web-sidor http://www.meriklusteriohjelma.fi.

4 Exkursion till universitetet i Southampton och Solent och Wolfson Unit 14. - 15.9.

Inom Båt-programmet arrangeras 14. - 15.9.2009 en exkursion till Southampton och Solent Universitet och Wolfson Unit i England. De nämnda instanser ger utbildning och bedriver betydande forskning som även tillämpas inom båtbranschen. Man kommer speciellt att studera aero- och hydrodynamik samt kompetensen inom konstruktioner i armerad plast. Mera information om researrangemang och anmälningen i nästa nyhetsbrevet.

Båt-programmets koordinator
Markku Hentinen
mailto:
040 552 6212

Upp