Sök efter produkter och tjänster

20.08.2009

HELSINGFORS FLYTANDE BÅTUTSTÄLLNING FORTFARANDE NÄST INTILL SLUTSÅLD

Helsingfors Flytande Båtutställning 20-23.8. arrangeras nu för 12. gången hos HSK på Drumsö. Den i ordningen 32. utställningen har igen i det närmaste fyllt bryggorna med båtar och andra branschprodukter. De utställda båtarnas antal är 285 st (311 st år 2008), varav segelbåtarna är 44 till antalet. Tillbehörs- och landmontrar upptar totalt 2391 kvm, uppställda av 87 företag. Totalt är utställarnas antal 143 (156 år 2008).

De inhemska båtregistreringarna har sjunkit med 42% jämfört med senaste år. En vändning till det bättre inträffade dock under sommaren.

Siffrorna för den inhemska båtförsäljningen kan betraktas via båtregistret, för de båtars del som skall registreras (båtar med minst 20 hk motor eller båtar minst 5,5 m långa). Registreringarna jämfört med senaste år stod ännu i april på -52%, men i slutet av juli på -42%. Bottenkänningen har nåtts och en svag uppgång har inletts. Totalt registrerades i januari-juli i år 3802 båtar (-42,3% jämfört med 2008). Segelbåtarna hör numera också under registreringsplikten. Totalt 148 st (188 år 2008) nya segelbåtar registrerades i januari-juli 2009.

Handeln med de småbåtar, som står utanför registreringsplikten, kan betraktas närmast via Finnboats statistik över partileveranserna. Utanför registreringsplikten står jollar, roddbåtar och i huvudsak båtar under 4,5 m. I dessa storleksklasser levererades i januari-juni totalt 3712 båtar. Detta är 31,5% mindre än under motsvarande period senaste år.

Man kan konstatera, att ifall försäljningssiffrorna ännu under slutåret står på ca -40% jämfört med senaste år, hamnar vi i år på ungefär samma siffror som år 2004. Detta beskriver båthandelns kraftiga tillväxt under de senaste åren.

Siffrorna för båtexporten följer utvecklingen av den inhemska försäljningen

Under inledningen av år 2009 (januari-maj, tullstatistiken) visar exportsiffrorna på en euromässig nedgång på -55 % jämfört med senaste år. Enligt tullstatistiken exporterades båtar för ett värde av 74,5 milj. euro (-55%), totalt 3860 st (-42,7%).

Båtexportens sex största länder var i januari-maj:

  milj. euro st %
1. Norge 17,7 1324 -54,20
2. Sverige 13,6 937 -60,38
3. Ryssland 8,3 64 +7,60
4. Storbritannien 6,2 101 -35,00
5. Marshall-öarna 5,6 1  
6. Malta 4,2 1  

Dessutom exporterade till envar Tyskland, Danmark, Frankrike, USA, Holland, Grönland och Grekland båtar till ett värde av drygt en miljon euro.

Också båtimporten har lugnat ner sig

I januari-maj 2009 importerades värdemässigt mest båtar från USA (7,4 milj. euro). USA utgör ett undantag i statistiken, för importen därifrån steg med 52%. Som nästa följer Storbritannien (1,6 milj. euro, -62%) samt Italien (1,02 milj. euro). Styckemässigt importerades mest båtar från Sverige (209 st). Totalt importerades under statistikperioden 743 st båtar (-62,7% jämfört med senaste år) till ett värde av 15,7 milj.euro (-47%).

Utombordarhandeln

Partileveranserna av utombordare i januari-juni 2009 har också i helhet minskat. Totalminskningen jämfört med år 2008 är -46,6%. Siffrorna innehåller också exporten till tredje länder. Totalt har 15943 st motorer levererats. Exportens andel av totalleveranserna är 40,5%. Till hemlandet har 9491 motorer levererats, vilket är 45,6% mindre än under motsvarande tid senaste år. Utombordarstatistiken har man fört sedan år 1965.

Båtindustrins och -handelns omsättning år 2008 var 699,5 milj. euro (moms 0%), uppmätt enligt omsättningen hos Finnboats medlemsföretag.

Tilläggsuppgifter:

Verkställande direktör Jouko Huju
Tel. 040 550 9310

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47
00500 Helsingfors
www.finnboat.fi

Upp