Sök efter produkter och tjänster

03.12.2009

Båt-programmet NYHETSBREV 8/2009

Den tredje ansökningsomgången till Båt-programmet för forskningsorganisationer har inletts. Tekes tar emot ansökningar som är lämpliga med tanke på fokusområdena fram till 8.2.2010 kl. 16.00.

I denna ansökning ska forskningsorganisationernas projekt i regel anknyta till följande teman:

Planering av nya skrovformer och -koncept

 • Bred användningsprofil och tillräcklig prestanda
 • Randvillkoren bestämda av stabilitet och sjövärdighet
 • Optimeringsmöjligheter given av t.ex. trimplan eller adaptiva delar av skrovet
Servicekoncept för tillverknings-försäljnings-service-reparations-hamn -verksamheter
 • För-/nackdelar/förutsättningar av olika verksamhetsmodeller
 • Volymer, framgångsfaktorer och teknologikrav?
 • Behov av nätverk, kunnande och verktyg
Båtlivets trender
 • Tillförskaffning och tillämpning av internationell marknadsinformation i båtbranschen
 • Ökning av båtsporten bland icke båtentusiaster: bakgrund och medel
Utveckling av båttillverkningens effektivitet
 • Nya metoder och koncept
 • Nya arrangemang inkl. logistik, investering, miljökrav
Mångsidigt användbara båtkoncept och inredningar
 • Icke möglande och/eller smutsavvisande ytor
 • Båtens inneluft och energiekonomi
 • Lätta inredningsdelar och skott, deras modulering och ihopmontering
Mätbara egenskaper i båtar
 • Prestanda, förbrukning, buller, dimensioner, sjövärdighet mm
 • Standarder för testning av båtar
Även tredje ämnesområden kan presenteras om dessa engagerar företagen och bidrar till utvecklingen av branschen. Tekes har anslagit 1,0miljoner euro för finansiering av forskningsinstituternas projekt, och 0,5 miljoner euro för finansiering av yrkeshögskolornas forskningsprojekt år 2010.

Ytterligare ERUF-finansiering (Europeiska regionala utvecklingsfonden) kan riktas speciellt till tillämpad forskning i de landskap där denna kan användas.

Ansökningsprocess

Utöver Tekes normala projektutvärderingskriterier tillämpas följande programspecifika kriterier i utvärderingen av projekten för forskningsansökningen:

Vid valet av forskningsprojekt förutsätts:
1) internationellt samarbete antingen inom själva projektet eller genom att påvisa internationell verksamhet med hjälp av forskningsgruppens internationella projektportfölj, eller alternativt

2) ett starkt inhemskt samarbete mellan minst två forskningsinstitut.
Centrala kriterier är företagens engagemang i forskningsprojekten samt nya innovationer och förbättringar i grundteknikerna.

Förutsättningen för ett projekt är en finansieringsandel på minst 5 % från företaget. Tekes stöd för projekten utgör maximalt 60 % av de godtagbara kostnaderna.

Projekt som har ett tydligt företagsengagemang prioriteras.
Av projekten förutsätts en tydlig plan över hur resultaten ska utnyttjas i utvecklingen av företagens affärsverksamhet antingen på kort eller lång sikt.
Finansieringsbesluten fattas inom april.

Ansökningar

Ansökningar till forskningsprojekten som minst inkluderar preliminära företagsengagemang ska skickas till Tekes senast 8.2.2010 kl. 16.00 med den elektroniska ansökningsblanketten.
https://hakemus.tekes.fi/rahoitushakemus/index_se.html och
http://www.tekes.fi/sv/community/Finansieringsanskanfrforskningsprojekt/837/Finansieringsanskanfrforskningsprojekt/1796

Företagens finansieringsandel kan kompletteras ända tills 12.3., om finansieringen inte har säkrats innan 8.2. Kompletteringsbehovet måste diskuteras med Tekes representant.

Ytterligare information:

Matti Evola
Programchef
Tekes
Tfn 050 557 7835
matti.evola(at)tekes.fi

Markku Hentinen
Programkoordinator
VTT
Tfn 040 552 6212
markku.hentinen(at)vtt.fi

Upp