14.01.2010

Praktiska nyheter, produkter och tjänster för alla vänner av båtar och sjö

Startskottet för årets båtsäsong skjuts som vanligt på Båtmässan i Helsingfors Mässcentrum den 13-23 februari 2010. Med på mässan är över 320 utställare som presenterar sina produkter och tjänster. Det är Finlands klart största båtutställning, ett verkligt jättevaruhus för allt som har med sjön att göra; evenemanget fyller som vanligt hela Mässcentrum. Mässbesökarna trakteras också med ett massivt och helt förnyat mässprogram.

På Vene 10 Båt -mässan visas än en gång nyheter och drömmar för alla intresserade av båtar och livet till sjöss. Bland de utställda båtarna prioriteras i år närmast motor- och segelbåtar i den realistiska medelklassen, men visst finns det också yachter som hos de flesta faller i drömbåtskategorin. Utbudet på båtmässan ger en utmärkt översikt av de båttyper som för närvarande köps och används i Finland. En båtklass för sig utgör raden av praktiska och trygga mindre båtar för sommarstugan.

Mängden båttillbehör, utrustning och kläder för marint bruk har utökats betydligt jämfört med i fjol. Detsamma kan sägas om urvalet inu-motorer, alltså inombordsmotorer med drev genom akterspegeln. Bland utombordarna finns många alternativ som är lättare och bränslesnålare än tidigare, rentav några miljövänligare hybridlösningar.

På elektroniksidan visas ännu mer avancerade produkter än hittills, med nya funktioner: de senaste ekoloden och sjökortsplottrarna har bildskärmar av många nya slag, bl.a. kommer de tredimensionella displayrutorna nu starkt.

Bland träbåtarna på båtmässan visas dels nya båtar och pågående båtbygge på Träbåtsbyggarna rf:s avdelning, dels i mahogny båtsentusiasternas monter en helrenoverad 22 fots före detta sjöbevakningsbåt, ett Vatorbygge från 1960-talet.

Världens första motorbåtsmotor visas

Det äldsta utställningsföremålet på Vene 10 Båt är från år 1888. Motorn, byggd i Tyskland av Gottlieb Daimler och Wilhelm Maybach, är den första förbrännings-motorn som byggts för installation i en båt. Slagvolymen är 465 kubikcentimeter och den uppmätta effekten 1,1 hk. Motorn är en verklig sevärdhet; för att se något motsvarande måste man ta sig till Daimlermuseet i Stuttgart.

Inspektion av båtars skick

Olika tjänster för båtägare förs starkt fram på mässan. För första gången ges information om inventering av båtars skick. En av Finlands Båtförbund auktoriserad båtinspektör företar granskningar av båtars strukturella skick, t.ex. i samband med köp av begagnade båtar eller efter skadefall. Utomlands är det närmast en självklarhet att begagnade båtars skick inför ett köp konstateras av ett oberoende proffs, en s.k. surveyor, och behovet av detta slags tjänster ökar också i Finland.

Nya programestrader och betydligt utvidgat programutbud

Det blir över 300 programnummer på mässans estrader, utöver utställarnas egna program i montrarna. Där ges information som kan vara till nytta för praktiskt taget alla som rör sig till sjöss. Till årets nyheter hör en estrad i motorbåtshallen, en miniteater för turism i segelbåtshallen och en programhelhet i hall 3 som särskilt riktas till stugbåtsanvändare.

Mässbesökarna får möjligheter att höra berättelser av bl.a. olympiske guldmedaljören Thomas Johanson, som var med i senaste omgången av Volvo Ocean Race. Boken "Kova kierros" om Finlands framgångsrikaste kappseglare utges strax före båtmässan och kan köpas där.

Likaså berättar en veteran bland jordenruntseglarna, Eero Lahtinen, om sina erfarenheter av oceansegling. Han redogör också för den pågående jordenruntseglingen för amatörer, Clipper Round The World 09-10.

Alla program på Båtmässan ingår i mässbiljettens pris. Närmare information om programmen, med exakta tider, finns på mässans webbplats www.venemessut.fiVene 10 Båt, som hålls i Helsingfors Mässcentrum 13 -21.2.2010, är Finlands största fritidsevenemang med anknytning till båtar och hav. Föregående båtmässa, i februari 2009, samlade 79 452 besökare. Finlands Mässa arrangerar Vene 10 Båt på uppdrag av Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf.

Mässan är öppen må-fr kl. 11-19 (to 18.2 med förlängd tid till kl. 21), lö och sö kl. 10-18 (sö 21.2 kl. 10-17). Biljetter 13/9 euro, familjebiljett 28 euro. Fredagen 12.2 är mässan reserverad för yrkesfolk i båtbranschen samt för media. Huvudsamarbetspartner för mässan är Volvo.

Närmare upplysningar om Helsingfors båtmässa:
Finlands Mässa, informatör Petra Samppa, tfn 09-150 93 80,

Närmare om båtbranschen: Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf,
VD Jouko Huju,
tfn 09-696 216 10,

Världens första båtmotor:
Jarmo Ratinen, tfn 040 500 43 36

www.venemessut.fi