Sök efter produkter och tjänster

05.02.2010

Ny upplaga av Båtlivets ABC

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf har gett ut en ny upplaga av den populära guiden BÅTLIVETS ABC. I den har man strävat till att i kompakt form på 48 sidor ge nybörjaren de grundkunskaper han behöver om båtlivet och om att röra sig till sjöss - inte heller den erfarna sjöbjörnen tar skada av en snabb repetition.

Finnboat har publicerat Veneilyn Aapinen/Båtlivets ABC åren 1973-1975 och på nytt från år 1983. Båtlivets ABC utgör en del av Finnboats mångsidiga engagemang för att befrämja båtlivet och sjösäkerheten. Bokens fortsatta popularitet utvisar, att det är fråga om ett mycket effektivt litet faktaverk som alldeles uppenbart uppfyller ett uttalat behov hos båtfolket. Nu har det tryckts totalt 730.500 exemplar av den finsk- språkiga boken och t.o.m. 115.000 svenskspråkiga böcker.

Från och med Helsingfors båtmässa och vidare under våren samt båtsommaren delar Finnboat tillsammans med sina medlemsföretag och olika båtlivsmyndigheter ut Båtlivets ABC åt båtfarare. Av Finnboat får man Båtlivets ABC genom att ringa kansliet (09) 696 2160 eller genom att lämna beställning på Finnboats hemsida www.finnboat.fi.