Sök efter produkter och tjänster

02.02.2010

Båtbranschen räknar med ökad försäljning 2010

Från båtmässorna i Mellaneuropa rapporteras om återhämtning inom båthandeln. Också i Finland väntar sig båtbranschen att försäljningen på nytt börjar gå upp. Förberedelserna inför Vene 10 Båt, som ju hålls i Helsingfors Mässcentrum den 13 - 21 februari, har gått smidigt och det mesta börjar vara klart. Inalles finns det 343 utställare anmälda till årets båtmässa; ett så stort antal brukar bara ses under de bästa tillväxtåren för båthandeln.

De första tecknen på återhämtning på båtmarknaden har redan spårats.
- Vi har också i Finland anledning att tro att båtarna på nytt kommer att ha god åtgång, och i branschen räknar vi med att årets försäljning ökar med 5-7 procent jämfört med i fjol, säger VD Jouko Huju på Båtbranschens Centralförbund Finnboat.

Trots den ansträngda ekonomin har förberedelserna inför Vene 10 Båt gått i positiva tecken under hela året.
- I och med att aktörerna i branschen gemensamt satsar så här starkt på båtmässan, som ju är ett slags säsongstart, så visar det sig inte bara i form av presenterade produkter och tjänster, utan också i utvecklingen av mässans övriga utbud. Mässprogrammet, som tagits fram i nära samarbete med över 300 utställare, ger aktuell och nyttig information men också underhållning som riktas till alla besökare, från erfaret båtfolk till rena nybörjare, säger Jouko Huju.

Hela det massiva mässprogrammet ingår i inträdesbiljettens pris. Till de nya programplatserna i år hör en miniteater för turism i segelbåtshallen och en estrad i hallen för motorbåtar.

Parallellt med alla de utställda båtarna presenteras bl.a. många slag av service för båtfolket, en separat helhet för användarna av s.k. stugbåtar, motornyheter, de alltmer sofistikerade navigationshjälpmedlen och annan marinelektronik, ruttplanerare, kläder och tillbehör samt fina tips för båtturister. Mässbesökarna kan också se ett stort utbud sportfiskeutrustning, köpa sina fiskelicenser för år 2010, testa dykning med aggregat och allmänt trivas under showerna och presentationerna kring Simmarbassängen.

Östersjöns särdrag, framtid och bevarande, ur individuellt perspektiv

Under en temakväll om Östersjön, som anordnas i anslutning till Vene 10 Båt på onsdagen den 17 februari från kl. 17, erbjuds alla som rör sig med båt ett sällsynt tillfälle att ta del av en presentation där det granskas vårt havs, Östersjöns, specifika drag, dess evolution från forntid till framtid samt båtfolkets roll och ansvar för bevarandet av vår havsmiljö.

Jättevaruhuset för båtar och livet till sjöss, mässan Vene 10 Båt i Helsingfors Mässcentrum, är öppen må-fre kl. 11-19 (to 18.2 med förlängd tid till kl. 21) lö-sö kl. 10-18 (sö 21.2 kl. 10-17). Inträde 13/9 euro, familjebiljett 28 euro. Fredagen 12.2 kl. 10-18 är mässan reserverad för proffs i båtbranschen samt för media.

Närmare information om Helsingfors båtmässa:
Finlands Mässa, informatör Petra Samppa, tfn 09-150 93 80,

Närmare om båtbranschen: Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf,
VD Jouko Huju,
tfn 09-696 216 10,

www.venemessut.fi

Upp