Sök efter produkter och tjänster

12.02.2010

Båtbranschen ser redan ett uppvaknande av efterfrågan på marknaden

Båtbranschen ser redan ett uppvaknande av efterfrågan på marknaden. Omsättningen för år 2009 sjönk till nivån för år 2004. Nästan 60 % av Finnboats medlemskår uppskattar att omsättningen stiger under år 2010. Totalomsättningen år 2009 för Finnboats medlemskår (moms 0 %, beräknad enligt tillverknings- och importpriser) var 419,2 milj.euro, vilket betyder en minskning på 40,1 % jämfört med året innan.

Den inhemska båtförsäljningen

Den inhemska båthandeln krympte klart år 2009 jämfört med året innan och slutade på 97,7 milj.euro (-47,9 %). För småbåtar och motorbåtar ser den antalsmässiga situationen enligt partileveransstatistiken ut som följande:

  st levererade båtar %
Under 6 m 7410 (-35,2)
6-8 m 526    (-56,2)
8-10 m 73    (-73,0)
över 10 m 23    (-72,0)

Statistiken berör de företag, som deltar i Finnboats statistikföring över små-och motorbåtar.

Segelbåtshandeln (båtar över 12 fot) följer antalsmässigt den övriga båtförsäljningen. Totalförsäljningen i Finland uppgick till 78 båtar (144 st år 2008). Importbåtarna dominerar fortfarande segelbåtsmarknaden och deras andel var ca 80 %. Mest såldes båtar i storleksklassen 34 - 40 fot (35 båtar).

I båtregistret infördes år 2009 totalt 4738 nya båtar.

Alla minst 5,5 meter långa segel- och motorbåtar skall registreras. Också båtar med en motoreffekt på minst 15 kilowatt d.v.s. över 20 hästkrafter skall införas i farkostregistret.

Båtexporten

Exportens andel av vår båtindustris totalproduktion är fortfarande mycket stor. Antalet exporterade båtar och euromässiga värd följer dock den allmänna utvecklingen. Enligt uppgifter från företagen var exportfaktureringens andel av totalfaktureringen år 2009 över 75 %. Segelbåtarnas andel av exportfakturering år 2009 var 48 %. Båtexportens fakturering år 2009 var enligt uppgifter från företagen 147,6 milj.euro, varvid förändringen jämfört med år 2008 är -45,6 %.

Tullstatistik över år 2009 finns tillgänglig endast över perioden januari-oktober och således finns inte ännu information över det antal båtar, som faktiskt passerat gränsen. Den tullstatistik som finns tillgänglig över perioden januari-oktober ser ut som följande för de tio största exportländernas del:

Land St milj. Eur %
Norge 2022 25,8 (-49,7)
Sverige 1665 25,1 (-47,5)
Storbritannien 269 16,6 (-65,9)
Malta 2 13,9  
Italien 10 13,6 (-52,4)
Ryssland 155 12,9 (-30,0)
Danmark 104 8,6 (+133,0)
Marshallöarna 1 5,7  
Frankrike 61 5,2 (+48,6)
Tyskland 237 4,6 (-47,5)

Med en export som uppgår till över en miljon euro under årets tio första månader finns ytterligare USA, Holland, Grönland, Grekland och Schweiz. Totalt hade det under den ifrågavarande perioden exporterats 6398 båtar (-40,5 %) till 38 olika länder.

Båtimporten

Också tillhandsvarande statistik över båtimporten gäller perioden januari-oktober. Enligt den uppgår båtimportens värde för nämnda period till 24,4 milj.euro (-45,5 %). Alla båtar som kostar under 840 euro har utelämnats ur denna statistik. De sex största importländerna enligt importstatistiken för januari-oktober ser ut som följande:

Land St milj. Eur %
USA 148 8,1 (-4,5)
Storbritannien 12 4,3 (-5,0)
Sverige 290 1,4 (-72,7)
Frankrike 27 1,3 (-81,0)
Italien 48 1 (+60,5)
Tyskland 18 0,9 (-78,0)

Totalt importerades under den ifrågavarande perioden 1306 st (inkl. luftfyllda båtar) till ett totalvärde av 24,4 milj.euro (-45,5 %).

Utombordsmotorernas partileveranser

Via de finländska importörerna levererades 20219 utombordsmotorer (-45,9 %). Till hemlandet levererades av dessa 13206 motorer. Här noteras en minskning om 39,5 % jämfört med föregående år. Inom storleksklassfördelningen har det inte skett stora förändringar. Den största storleksklassen är utombordsmotorer under 15 hk, vilkas andel av helheten är drygt ca 60 %.

Av inumotorer såldes 59 st (-59,9 %) bensinmotorer och 353 st dieselmotorer
(-65 %).

Då man betraktar försäljningen av utombordsmotorer enligt ekonomiområden ligger Nyland (inkl. Helsingfors) fortfarande främst (2854 motorer) och följs av Egentliga Finland (1500) samt Birkaland (875). Det minsta områden är Mellan-Österbotten med 157 motorer.

Finnboat-medlemmarnas omsättning 2009 i milj.euro (moms 0 %) inom de olika sektorerna (enligt tillverkar- och importörpriser)

  Hemlandet % Exporten %
Båtar 97,7 (-47,9) 147,6 (-45,6)
Motorer 41,7 (-39,7) 16,1 (+12,6)
Tillbehör 67,4 (-50,0) 22 (-29,0)
Tjänster o. dyl. 26,7 (+45,7)    
Totalt 233,5 (-42,3) 185,7 (-41,1)

HELA BRANSCHEN TOTALT 419,2 milj. euro (-40,1 %)

Utsikterna inom branschen för år 2010

Finnboat frågade i början av januari efter planerna angående omsättningen och personalen år 2010 bland sina medlemmar.

Omsättningen 2010 föregående året
mindre än 2009 12,5 % 49,4 %
samma som 2009 30,8 % 29,5 %
större än 2009 56,7 % 21,1 %

Personalen 2010 föregående året
mindre än 2009 7,8 % 34,8 %
samma som 2009 73,4 % 54,8 %
större än 2009 18,8 % 10,4 %

Tilläggsuppgifter:

Verkställande direktör Jouko Huju
, tel. 040 550 9310
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47
00500 Helsingfors
tel. (09) 696 2160, fax (09) 696 21611
www.finnboat.fi

Upp