Sök efter produkter och tjänster

01.04.2010

Båt-programmet NYHETSBREV 2/2010

Nyhetsbrevets innehåll:
1) Finansieringsbesluten för Båt-programmets andra omgång av forskningsansökning har fattats
2) Båtteknikdagen - Finnboats nationella tekniska kommitténs möte 14.4. Tammerfors
3) Årsseminarium

1 Finansieringsbesluten för Båt-programmets andra omgång av forskningsansökning har fattats

Vid sitt möte 19.3. beslutade Tekes att bevilja finansiering till följande nya forskningsprojekt:

Energieffektiva propulsionssystem; yrkeshögskolan Metropolia och Tammerfors tekniska universitet.
Forskningen koncentreras på elektrisk propulsion och reglersystem för denna typ.

Visio 2025: Framtidens båttjänster; Aalto-högskolan.
Fortsättningen av projektet Visio 2025 inriktas på identifiering av icke-båtanvändares behov.

Effektivitet vid tillverkning av båtskrov genom modularisering; Villmanstrands tekniska universitet.
I forskningspprojektet utvecklar man båtkonstruktioner i aluminium som görs produktionsvänliga för robotiserad tillverkning, bl.a. genom modulerad fästteknik.

Krav och kontrollmetoder för limmade balkar av armerad plast; VTT.
Forskiningsprojekt för utveckling av metoder för säkerställning av hållfastheten hos limmade förstyvningsbalkar för att undvikan reklamationer i produktionen.

Dessutom bordlades fem projekt, eftersom det ännu inte fanns tillräckligt många deltagaravtal från företag för dessa.

2 Båtteknikdagen - Finnboats nationella tekniska kommitténs möte 14.4. i Tammerfors

Vi anordnar en båtteknikdag inom Båt-programmet onsdagen den 14.4. i Tammerfors. Teknikdagen fungerar samtidigt som sammanträde för Finnboats nationella tekniska kommitté.

Teknikdagen är speciellt menat för tekniskt inritade. Vi hoppas att ni prioder information om mötet inom er egen organistation.

Plats: VTT, adress Teknikgatan 1, Tammerfors, Hervanta; konferensrum A128-129 Näsi&Neula

Det preliminära programmet är följande:

9:30 Båtbranschens situation och Tekes Båt-programmetss roll i den nya uppgången. Jouko Huju, Finnboat

10:00 Var står vi med fritidsbåtsdirektivets ändringprocess. Tom Wilenius, TraFi

10:30 Aktuella frågor från ICOMIA:s tekniska kommitté och miljökommitté. Markku Hentinen, VTT

11:15 ISO-standardernas röstningsomgångar och hur de kan påverkas. Juhani Pappila, TraFi/Karl-Johan Furustam, VTT

11:45 Lunch

12:30 Aktuellt om revidering av standarder: stabilitetsstandard (stora recesser), brandsäkerhetsstandard

13:30 Nya forskningsprojekt inom Tekes Båt-programmet. Markku Hentinen, VTT

14:00 Kaffe

14:30 Mellanresultat från TULVA-projektet. Ari Haapanen, KyAMK

15:15 Förankring av resultaten från HILVE-projektet. Hannu Nykänen, VTT

16:00 Evenemanget avslutas

Evenemanget är kostnadsfritt, men förutsätter en anmälan. Anmäl dig för deltagande senast den 9.4

Anmälan och evenemangets uppdaterade program på programmets webbplats:http://akseli.tekes.fi/opencms/opencms/OhjelmaPortaali/ohjelmat/Veneteollisuus/fi/system/tapahtuma.html?id=2899&nav=Tapahtuma

3 Årsseminarium
Båt-programmets årsseminarium 18.2.2010 i Haga-Helia i Helsingfors. Närmare 150 proffs inom båtbranschen kom till heldagsseminariet.

Programchef Matti Evola från Tekes betonade i sitt öppnangstal för seminariet, att skapandet av nätverk mellan företag och forskningsorganisationer i Båt-programmet är viktigt. Inom programmet finns det goda möjligheter och gott om tid att bilda nätverk, eftersom programmet pågår i fyra år.

Via programmet åstadkommer företagen ännu bättre båtar och tjänster. När de med bäst kunskaper deltar i utvecklingen, kan man öka försäljningen, få en bättre konkurrensposition och förbättra lönsamheten. På detta sätt förbereder man sig bäst för tiden efter lågkonjunkturen.

Vi behöver fler företag som deltar i programmet både i företags- och forskningsorganisationsprojekten.

Programmets koordinator Markku Hentinen från VTT konstaterade, att när programmet startades, var marknadssituationen inom båtbranschen helt annorlunda. Branschen befinner sig just nu i en brytningsfas, och förnyelsen är oundviklig. Den finska båtbranschens uppgång ur lågkonjunkturen och dess konkurrenskraftiga position internationellt är resultatet av att man satsar på nya produkter och tjänster för en mångsidig utveckling.

Verkställande direktören Kim Örthén, Marine, Center Finland Oy, konstaterade, att Båt-programmet är unikt även efter en internationell måttstock, och att man bör utnyttja det mångsidigt i utvecklingsarbetet och även utnyttja den nya kunskap som man får från forskningsprojekten.

Presentation av forskningsprojekten
Markku Hentinen berättade, att separata resultatseminarier kommer att hållas senare om forskningsprojekten som startades år 2008 och som har kommit längre.

En lägesöversikt över följande forskningsprojekt presenterades vid seminariet:

  • ALVENE - Automatiserad svetsning av aluminiumbåtar. Esa Hiltunen, LTY
  • HILVE - Tysta båtar. Hannu Nykänen, VTT
publicering på finska: Hiljaiset veneet - Yhteenveto ja johtopäätökset, Hannu Nykänen, Antti Lankila, Jarkko Keinänen & Simo-Pekka Simonaho, VTT TIEDOTTEITA 2516, 2009 (HILVE-hanke)
Hiljaiset veneet (PDF 2587 kb)

och pressmeddelande på finska: Moottoriveneiden sisätilamelua voidaan vähentää - Motorbåtars invändiga buller kan minskas, Tillverkarna och VTT utvecklar tystare båtar

  • LM-palkki - Strukturell design av förstyvningsbalkar av armerad plast för serieproduktion. Aki Vänttinen, VTT
  • PROBOAT - Framtidens koncept och material inom båtarnas tillverkningsprocesser. Vuorinen, Centria
  • VETOMO - Båtbranschens branschanalys och granskning av modulariseringens möjligheter. Tero Vuorinen, VY och Thomas Westerholm, Åbo akademi
publicering: Ui tai uppoa - Toimialatutkimus Suomen venealasta, Tero Vuorinen & Tero Kurki, Vaasan yliopisto 2010 (VETOMO-hanke)
http://www.uwasa.fi/julkaisusarjat/luettelo/?sarja=8

Korta sammandrag gjordes av följande projekt:

  • Sustainable boating - Utveckling av miljömedvetenhet inom båtbranschen (VTT) och
  • TULVA - Framtidens båtbransch (KvAMK).
Båtbranschens perspektiv
Verkställande direktör Jouko Huju från Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf berättade baserat på statistiken för år 2009, att 75 % av båtbranschens produktion fortfarande går på export. Norge och Sverige var de viktigaste exportländerna. Det totala antalet exportländer var 38.

Omsättningen för Finnboats medlemskår år 2009 minskade med 40 procent jämfört med året innan. Man bör dock observera att i praktiken har det inte förekommit några konkurser inom branschen. Huju betonade också att procentandelen av omsättningen som utgörs av tjänster har ökat betydligt. Slutligen konstaterade han att båtbranschen är i början av en uppgång!

Nya kunskapsbehov och konceptet öppen innovation
Verkställande direktör Marjo Keiramo från Baltic Yachts berättade om den egna organisationens kunskapsbehov och det nya konceptet för öppen innovation, case: DY, där man med intresse och öppna sinnen innoverade en ny segelbåt. I den öppna innovationen förenades spetskunskaper mellan STX Europes varv i Åbo och Baltic Yachts varv i Jakobstad.

Marjo Keiramo konstaterade att utveckling av ny affärsverksamhet och marknadsföring av nya produkter traditionellt äger rum internt inom företaget. I den öppna innovationen förenas företagets interna och externa idéer samt kommersialiseringssätt för att främja utvecklingen av nya tekniker.

Keiramo betonade att man måste kunna göra sig av med fördomar och att ett äkta intresse är viktigt. Dessutom behöver man förtroende, respekt, kunnande, ett tydligt mål, en tydlig arbetsfördelning mellan olika parter, att man håller tidplanen, att man följer marknadsförings- och kommunikationsplanen, tydliga spelregler och att man uppfyller samarbetsavtalet, samt en fungerande personkemi = bästa laget!

Följande färska forskningsprojekt, påbörjade 2009, presenterades:

API och RTM - Utveckling av produktionseffektivitet, ytkvalitet och konstruktioner i tillverkningsmetoder som använder slutna formar. Veikko Äikäs, MAMK

Better products in time - Bättre produkter i rätt tid. Pentti Jäntti, TuAMK

VISIO 2025 - Tjänsteverksamheten i centrum för båtbranschens affärsutveckling. Kaapo Seppälä, Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus ja Paavo Häppölä Aalto yliopisto

BoatMGT. En gasturbingenerator i mikroskala för båtbruk, driven med biobränsle i vätskeform. LTY

GreenLine 2012. Biofiberbaserade material för båtbruk. LTY

Akterspegeln - Krafterna som påverkar akterspegeln på planande båtar. VTT

VENE-ENE. Nya energisystem för båtar. VTT, VY

Intelligenta båtar. Metropolia, TTY

SEMINARIEMATERIAL OCH FORSKNINGSPROJEKT:
Tillgängligt material från årsseminariet hittar du på webben.
http://akseli.tekes.fi/opencms/opencms/OhjelmaPortaali/ohjelmat/Veneteollisuus/fi/system/uutinen.html?id=5159&nav=Uutisia

Uppdaterade projektbeskrivningar för forskningsprojekten finns i Båt-programmets årspublikation 2009.
Båt-programmets årspublikation 2009 (PDF 2804 kb)

Hälsningar
Båt-programmets koordinator
Markku Hentinen
mailto:
040 552 6212

Upp