Sök efter produkter och tjänster

20.05.2010

Båt-programmet NYHETSBREV 3/2010

Nyhetsbrevets innehåll:

1) Miniseminarium för företagsledningar inom båtbranschen 28.5.
Resultatupplösning för projekten VETO, Visio 2025 och Sustainable Boating
2) Båtteknikdagen 14.4. i Tammerfors: Det finns anledning att känna till och utnyttja bestämmelserna vid planering

1) Miniseminarium för företagsledningar inom båtbranschen 28.5.
Resultatupplösning för projekten VETO, Visio 2025 och Sustainable Boating

Miniseminariet är avsett särskilt för företagsledningar inom båtbranschen, som planerar företagets strategi och handlingssätt under de kommande åren.

Tid: 28.5.2010 kl. 9-13
Plats: auditoriet på yrkeshögskolan Metropolia, Bulevarden 31, Helsingfors.

Evenemanget är kostnadsfritt, men förutsätter en anmälan. Anmäl dig för deltagande senast den 24.5.
på programmets webbsidor.

Program: (Evenemanget hålls på finska )

9:00 Kaffe
9:30 Öppning av evenemanget, Jouko Huju, Finnboat
9:35 VETO-projektets resultat: Ui tai uppoa (simma eller sjunk), en utredning om båtbranschen i Finland.Tero Vuorinen, Vasa universitet
10:30 VISIO 2025-projektets resultat: Tjänsteverksamheten i centrum för utvecklingen av båtbranschens affärsverksamhet. Kaapo Seppälä, Åbo universitet
11:30 Sustainable Boating-projektets resultat: Utveckling av miljömedvetenheten inom båtbranschen. Hannele Tonteri, VTT
12:30 Slutdiskussion och lunch

I samband med varje presentation reserveras ca 15 minuter för frågor och diskussioner.

Välkommen att delta i seminariet!

2) Båtteknikdagen 14.4. i Tammerfors: Det finns anledning att känna till och utnyttja bestämmelserna vid planering

Vid sammanträdet för Finnboats nationella tekniska kommitté 14.4. dryftades teknik, standarder och direktiv. Sammanträdet i Tammerfors var samtidigt ett seminarium för Tekes Båt-programmet.

Den nationella tekniska kommittén går igenom bestämmelserna och hur de kan påverkas samt aktuella projekt för stöd av produktutveckling.

Finnboat deltar aktivt i arbetet inom ICOMIA:s tekniska kommitté och miljökommitté

Jouko Huju som öppnade evenemanget kopplade ihop de i Finland pågående utvecklingsprojekten inom båtbranschen med EU:s forskningsplattformar Waterborne ( www.waterborne-tp.org/ ) och CASMARE-projektet som fortsätter arbetet.

Markku Hentinen berättade om ICOMIA-samarbetet, som Finnboat utför via VTT. Genom att aktivt delta i den tekniska kommitténs och miljökommitténs verksamhet kan man förutsäga och påverka nya bestämmelser och informera båtindustrin om dem. VTT Expert Services Oy och Finnboat har ett samarbetsavtal som avser detta.

Det förnyade fritidsbåtsdirektivet börjar gälla år 2015

Fritidsbåtsdirektivet fastställer väsentliga säkerhetskrav som produkten ska uppfylla innan den får lanseras på marknaden eller tas i bruk. Den färska chefen för TraFis båtlivsenhet Ville Räisänen berättade, att en ny version av fritidsbåtsdirektivet träder i kraft år 2015. De förväntade förändringarna ger strängare begränsningar av avgasutsläppen och överför en del av standardernas krav direkt till text i direktivet .

ISO-standarderna utvecklas kontinuerligt

Båtinspektör Juhani Pappila från TraFi presenterade den flerfasiga utvecklingscykeln för båtbranschens ISO-standarder. Båtbranschen kan påverka de kommande standardernas innehåll under deras CD-fas (Committee draft) genom att kontakta arbetsgruppernas medlemmar (deltagarna från Finland är främst Karl-Johan Furustam och Max Johansson från VTT Expert Services Oy samt Juhani Pappila från TraFi) eller genom att kommentera röstningen under DIS-fasen (Draft International Standard) via VTT. VTT förmedlar industrins ståndpunkt till MetSta (Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry), som röstningarna om standarderna som tillhör ISO TC188 lyder under. Begäranden om utlåtanden finns att läsa i MetStas informationsblad : www.metsta.fi/tiedotus/index.html.

Karl-Johan Furustam belyste revisionsläget för stabilitetsstandarden ISO 12217 med avseende på stora skrov. För finska båtars del har detta kommit att bli revisionens viktigaste ämne. Finlands ståndpunkt när det gäller de föreslagna ändringarna har också framförts med eftertryck i både ISO-arbetsgruppen och i ICOMIA.

Som avslutning på båtteknikdagen presenterades projekten i Tekes Båt-programmet: slutresultaten i VTT:s projekt Tysta båtar och ingenjörsarbeten från Tulva-projektet vid Kymmendalens yrkeshögskola.

Det presenterade materialet från båtteknikdagen kan läsas på
Båt-programmets webbplatsen.

Hälsningar

Båt-programmets koordinator
Markku Hentinen
mailto:
040 552 6212

Upp