Sök efter produkter och tjänster

19.08.2010

HELSINGFORS FLYTANDE BÅTUTSTÄLLNING IGEN SLUTSÅLD

Helsingfors Flytande Båtutställningen arrangeras nu för den 13. gången hos HSK på Drumsö. Den i ordningen 33. Helsingfors flytande båtutställning har igen samlat ett rekordantal utställda båtar och produkter. De utställda båtarna är 281 till antalet, varav 38 st är segelbåtar. Utställningens båtplatser är utsålda. Det totala antalet utställare är 139.

En liten stegring inom den inhemska konsumentförsäljningen

De diskussioner som förts med marinhandlarna i augusti indikerar en klar ökning i efterfrågan. Den varma sommaren har inverkat positivt på båtintresset och denna inverkan består långt in på nästa säsong.

Siffrorna för den inhemska båtförsäljningen kan betraktas via partileveransstatistiken. Småbåts- och motorbåtsstatistiken på partileveransnivå för januari-juni visar, att antalsmässigt har man i hemlandet levererat ca 13,5 % flera båtar än senaste år. Under statistikperioden levererade de företag som deltar i Finnboats statistikföring totalt 6233 st båtar i Finland.

Importörer och tillverkare har levererat inom januari-juni till försäljningsnätet 5751 båtar (+11,5 %) i storleksklassen under 6 meter, 392 båtar (+32,6 %) i storleksklassen 6-8 meter och 64 båtar (+28 %) i storleksklassen 8-10 meter. I den största kategorin d.v.s. båtar i storleksklassen över 10 meter stiger siffrorna också och leveranserna uppgår till 26 st båtar (+52,9 %).

Mätt med antalet registrerade båtar (båtar med en motoreffekt över 20 hk eller en totallängd på över 5,5 meter) ligger man efter år 2009 i konsumentförsäljningen med 2,8 %. Totalt registrerades i januari-juli 3015 båtar.

Inom båtexporten har huvudmarknaderna i Sverige och Norge ökat avsevärt. Totalexporten antalsmässigt växte 7,9 % under januari-maj. Euromässigt sjönk exporten med 11,2 % och stannade vid 66,1 milj. euro.

Enligt tullstatistiken exporterades i januari-maj totalt 4167 st båtar.

Båtexportens sex största länder var i januari-maj:

1. Sverige 23,7 milj. euro och 1316 st (+74,9 %)
2. Norge 22,6 milj. euro och 1920 st (+27,8 %)
3.Tyskland 1,9 milj. euro, 198 st (+56,6 %)
4. Ryssland 1,8 milj. euro, 65 st (-77,6 %)
5. Grönland 1,6 milj. euro, 28 st (-29 %).

Inom båtimporten fortsätter nedgången

I januari-maj 2010 importerades värdemässigt mest båtar från Sverige (1,9 milj. euro). Som nästa följer Frankrike (1,7 milj. eur) samt Storbritannien (1,3 milj. eur). Antalsmässigt importerades mest båtar från Sverige (50 st). Totalt importerades under statistikperioden 747 st båtar (+0,5 %) till ett värde av 11,8 milj. euro (-24,7 %).

Utombordarhandeln växte med 13 % i hemlandet

Partileveranserna av utombordare har också i helhet minskat en aning. Siffrorna innehåller också exporten, vars andel av totalleveranserna är 27 %. Totalt levererades 14 800 motorer, av vilka 10 734 motorer till hemlandet (+13 %).

Båtindustrins och -handelns omsättning år 2009 var ca 419,2 milj.euro (moms 0%), uppmätt enligt omsättningen hos Finnboats medlemsföretag. Industrins andel härav var ca. 147,6 milj. euro.

Tilläggsuppgifter:

Verkställande direktör Jouko Huju
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
tel. 040 550 9310

Göksgränd 8 A 47
00500 Helsingfors
www.finnboat.fi

Upp