Sök efter produkter och tjänster

11.02.2011

Båtbranschens omsättning steg betydligt under år 2010

66 % av Finnboats medlemskår uppskattar att omsättningen fortsätter att stiga under år 2011 och att personalen kommer att öka med 30 %. Totalomsättningen år 2010 för Finnboats medlemskår (moms 0 %, beräknad enligt tillverknings- och importpriser) var 503,7 milj.euro, vilket betyder en ökning på 20,2 % jämfört med året innan.

Den inhemska båtförsäljningen

Den inhemska båthandeln ökade klart år 2010 jämfört med året innan och steg till 123,9 milj.euro (+ 26,8 %). För småbåtar och motorbåtar ser den antalsmässiga situationen enligt partileveransstatistiken ut som följande:

  st %
Båtar under 6 m 7936 (+ 7,1)
6-8 m 652 (+ 24)
8-10 m 94 (+ 28,7)
över 10 m 36 (+ 56,5)

Statistiken berör de företag som deltar i Finnboats statistikföring över små- och motorbåtar.

Totalförsäljningen av segelbåtar i Finland (över 21 fot) stannade enligt uppgifter från företagen på 78 båtar, vilket är exakt samma antal som år 2009. Importbåtarna dominerar fortfarande segelbåtsmarknaden och deras andel var drygt 90 %. Mest såldes båtar i storleksklassen 34-40 fot (29 båtar).

Båtexporten

Exportfaktureringens värde år 2010 var enligt uppgifter från företagen 160,7 milj.euro, vilket betyder en förändring på + 8,9 % jämfört med år 2009. Exportens andel av båtindustrins totalproduktion sjönk en aning under år 2010 och var 60,3 %. Segelbåtarnas andel av exportfaktureringen år 2010 var 39 %.

Tullstatistik över år 2010 finns tillgänglig endast över perioden januari-oktober och således finns inte ännu information för hela året över det antal båtar, som faktiskt passerat gränsen. Den tullstatistik som finns tillgänglig över perioden januari-oktober ser ut som följande för de tio största exportländernas del:

Land St milj. Euro %
Sverige 2179 48,2 (+ 91,7)
Norge 2944 34,4 (+ 33,4)
Storbritannien 174 15,7 (- 5,4)
Italien 6 10,8 (- 20,5)
Kroatien 13 6,1  
Ryssland 170 4,9 (- 61,8)
Malta 1 3,7  
Tyskland 310 3,6 (- 25,2)
Danmark 152 3,4 (- 60,9)
Grönland 43 2,6.  

Med en export som uppgår till över en miljon euro under årets tio första månader finns ytterligare Frankrike, Holland, Estland, Grekland och Syd-Korea. Totalt hade det under den ifrågavarande perioden exporterats 6808 båtar (+ 6,4 %) till 37 olika länder.

Båtimporten

Också tillhandsvarande statistik över båtimporten 2010 gäller perioden januari-oktober. Enligt den uppgår båtimportens värde för nämnda period till 18,7 milj.euro (- 23,4 %). Alla båtar som kostar under 840 euro har utelämnats ur denna statistik. De sex största importländerna enligt importstatistiken för januari-oktober ser ut som följande:

Land st milj.euro %
Sverige 92 3,7 (+ 156,2)
Frankrike 42 2,9    (+ 118,4)
Storbritannien 28 1,7 (- 60,0)
USA 200 1,7 (- 78,9)
Norge 42 1,0    (+ 143,0)
Tyskland 11 0,9 (- 10,0)

Totalt importerades under den ifrågavarande perioden (inkl. luftfyllda båtar) 1388 st båtar (+ 6,2 %).

Utombordsmotorernas partileveranser

Via de finländska importörerna levererades 24794 utombordsmotorer (+ 22,6 %) år 2010. Till hemlandet levererades av dessa 15157 motorer. Här noteras en ökning på 14,8 % jämfört med föregående år. Inom storleksklassfördelningen har det inte skett stora förändringar. Den största storleksklassen är utombordsmotorer under 15 hk, vilkas andel av helheten är drygt ca 60 %.

Då man betraktar försäljningen av utombordsmotorer enligt ekonomiområden ligger Nyland (inkl. Helsingfors) fortfarande främst (3351 motorer) och följs av Egentliga Finland (1528) samt Syd-Karelen (1095). Det minsta området är Mellan-Österbotten med 143 motorer.

Av inumotorer år 2010 såldes 74 st (+ 25,4 %) bensinmotorer och 575 st dieselmotorer(+ 62,9 %).

Finnboat-medlemmarnas omsättning 2010 (milj.euro, moms 0 %) inom de olika sektorerna (enligt tillverkar- och importörpriser).

  Hemlandet % Exporten %
Båtar 123,9    (+ 26,8) 160,7 (+ 8,9)
Motorer 63,9 (+ 53,2) 11,0    (- 31,6)
Tillbehör 94,9    (+ 40,8) 19,9    (- 9,5)
Tjänster o. dyl. 28,3 (+ 0,1) 1,1  
Totalt 311 (+ 33,2) 192,7 (+ 3,8)

HELA BRANSCHEN TOTALT 503,7 milj.euro (+ 20,2 %)

Utsikterna inom branschen för år 2011

Finnboat gjorde i januari en förfrågan bland sina medlemmar om några grundläggande fakta. Vi frågade efter planerna angående omsättningen och personalen.

Omsättningen år 2011 föregående året
mindre än 2010 3 % (12,5 %)
samma som 2010 31 % (30,8 %)
större än 2010 66 % (56,7 %)

Personalen år 2011 föregående året
mindre än 2010 6 % (7,8 %)
samma som 2010 64 % (73,4 %)
större än 2010 30 % (18,8 %)

Tilläggsuppgifter:

vd Jouko Huju
, tel. 040 550 9310
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47, 00500 Helsingfors
tel. (09) 696 2160, fax (09) 696 21611
www.finnboat.fi

Upp