Sök efter produkter och tjänster

18.08.2011

Helsingfors Flytande Båtutställning presenterar igen branschens omfattande utbud

Helsingfors Flytande Båtutställningen arrangeras nu för den 14:e gången hos HSK på Drumsö. Den i ordningen 34:e Helsingfors flytande båtutställning har igen samlat ett rekordantal utställda båtar och produkter. De utställda båtarna är 295 till antalet (+5 %), varav 49 st är segelbåtar (+29 %). Utställningens båtplatser är utsålda. Det totala antalet utställare är 158 (+13,7 %).

En moderat stegring inom den inhemska konsumentförsäljningen

Statistikmässigt kan helheten för det första granskas via registreringsförpliktiga båtars (över 20 hk, över 5,5 m)försäljning i konsumenthandeln. Enligt statistiken i slutet av juli har 3475 st (+3 %) båtar registrerats i år.

Siffrorna för den inhemska båtförsäljningen kan även betraktas via partileveransstatistiken. Småbåts- och motorbåtsstatistiken på partileveransnivå för januari-juni visar, att antalsmässigt har man i hemlandet levererat ca 11,3 % färre båtar än senaste år. Under statistikperioden levererade de företag som deltar i Finnboats statistikföring 5527 st båtar i Finland.

Importörer och tillverkare har inom januari-juni till försäljningsnätet levererat 4997 båtar (-13,1 %) i storleksklassen under 6 meter, 451 båtar (+15,7 %) i storleksklassen 6-8 meter och 65 båtar (+1,5 %) i storleksklassen 8-10 meter. I den största kategorin d.v.s. båtar i storleksklassen över 10 meter levererades 14 st båtar (-41,6 %).

Ovan nämnda siffror omfattar inte segelbåtar. I januari-juli 2011 registrerades 81 nya segelbåtar (+10,9 %)

Båtexporten

Värdet av den finländska båtindustrins export steg under januari-maj med 17,6 % och uppgick till 77,7 milj.euro. Sverige och Norge är fortfarande de största exportländerna. Totalexporten antalsmässigt växte 12,9 % under samma period. Enligt tullstatistiken exporterades i januari-maj totalt 4706 st båtar.

Båtexportens fem största länder var i januari-maj 2011:

1. Sverige 31,1 milj.eur (+29,9 %) och 1652 st
2. Norge 25,9 milj. eur (+14,8 %) och 1896 st
3. Tyskland 2,0 mijl. eur (+4,8 %) och 176 st
4. Ryssland 1,9 milj. eur (+186,7 %) och 314 st
5. Storbritannien 1,9 milj. eur (+0,8 %) och 58 st.

Båtimporten växer kraftigt

I januari-maj 2011 importerades värdemässigt mest båtar från Storbritannien; 10,5 milj.eur, +691 %). Som nästa följer Frankrike (2,8 milj.eur, +65,7 %) samt Sverige (1,07 milj.eur, -43,8 %). Antalsmässigt importerades mest båtar från USA, totalt 131 st. Totalt importerades under statistikperioden 1088 st båtar (+45,6 %) till ett värde av 24,9 milj.eur (+110,9 %).

Utombordarleveranserna växer också starkt

Även partileveranserna av utombordare har under januari-juni 2011 vuxit kraftigt. Totalt levererades i hemlandet 13483 motorer (+25,6 %). Granskat enligt ekonomiområde utgör Helsingfors och Nyland fortfarande de mest betydande områden med 2523 motorer. Egentliga Finland ligger tvåa med 1231 motorer och till tredje plats stiger Syd-Karelen med 1192 motorer.

Båtindustrins och -handelns omsättning år 2010 var ca 504 milj.euro (moms 0 %), uppmätt enligt omsättningen hos Finnboats medlemsföretag. Industrins andel härav var ca 161 milj.euro.

Tilläggsuppgifter:

Verkställande direktör Jouko Huju
tel. 040 550 9310,
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47
00500 Helsingfors
www.finnboat.fi

Upp