Sök efter produkter och tjänster

26.08.2011

Helsingfors Flytande Båtutställning nådde över 14 000 besökare

Helsingfors Flytande Båtutställning, som för fjortonde gången arrangerades hos HSK på Drumsö, samlade under fyra dagar totalt 14 353 utställningsgäster (- 9 %). Vid årets evenemang visades 295 båtar och utställarnas antal var 158.

En moderat stegring inom den inhemska konsumentförsäljningen

Statistikmässigt kan helheten för det första granskas via registreringsförpliktiga båtars (över 20 hk, över 5,5 m)försäljning i konsumenthandeln. Enligt statistiken i slutet av juli har 3475 st (+3 %) båtar registrerats i år.

Siffrorna för den inhemska båtförsäljningen kan även betraktas via partileveransstatistiken. Småbåts- och motorbåtsstatistiken på partileveransnivå för januari-juni visar, att antalsmässigt har man i hemlandet levererat ca 11,3 % färre båtar än senaste år. Under statistikperioden levererade de företag som deltar i Finnboats statistikföring 5527 st båtar i Finland.

Importörer och tillverkare har inom januari-juni till försäljningsnätet levererat 4997 båtar (-13,1 %) i storleksklassen under 6 meter, 451 båtar (+15,7 %) i storleksklassen 6-8 meter och 65 båtar (+1,5 %) i storleksklassen 8-10 meter. I den största kategorin d.v.s. båtar i storleksklassen över 10 meter levererades 14 st båtar (-41,6 %).

Ovan nämnda siffror omfattar inte segelbåtar. I januari-juli 2011 registrerades 81 nya segelbåtar (+10,9 %)

Båtexporten

Värdet av den finländska båtindustrins export steg under januari-maj med 17,6 % och uppgick till 77,7 milj.euro. Sverige och Norge är fortfarande de största exportländerna. Totalexporten antalsmässigt växte 12,9 % under samma period. Enligt tullstatistiken exporterades i januari-maj totalt 4706 st båtar.

Båtexportens fem största länder var i januari-maj 2011:

1. Sverige 31,1 milj.eur (+29,9 %) 1652 st
2. Norge 25,9 (+14,8 %) 1896
3. Tyskland 2,0 (+4,8 %) 176
4. Ryssland 1,9 (+186,7 %) 314
5. Storbritannien 1,9 (+0,8 %) 58

Båtimporten växer kraftigt

I januari-maj 2011 importerades värdemässigt mest båtar från Storbritannien; 10,5 milj.eur, +691 %). Som nästa följer Frankrike (2,8 milj.eur, +65,7 %) samt Sverige (1,07 milj.eur, -43,8 %). Antalsmässigt importerades mest båtar från USA, totalt 131 st. Totalt importerades under statistikperioden 1088 st båtar (+45,6 %) till ett värde av 24,9 milj.eur (+110,9 %).

Utombordarleveranserna växer också starkt

Även partileveranserna av utombordare har under januari-juni 2011 vuxit kraftigt. Totalt levererades i hemlandet 13483 motorer (+25,6 %). Granskat enligt ekonomiområde utgör Helsingfors och Nyland fortfarande de mest betydande områden med 2523 motorer. Egentliga Finland ligger tvåa med 1231 motorer och till tredje plats stiger Syd-Karelen med 1192 motorer.

Båtindustrins och -handelns omsättning år 2010 var ca 504 milj.euro (moms 0 %), uppmätt enligt omsättningen hos Finnboats medlemsföretag. Industrins andel härav var ca 161 milj.euro.

Tilläggsuppgifter:

Verkställande direktör Jouko Huju
tel. 040 550 9310,
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Göksgränd 8 A 47
00500 Helsingfors
www.finnboat.fi

Upp