Sök efter produkter och tjänster

25.11.2011

ESKO SYRJÄSUO FINNBOATS 18:DE HEDERSMEDLEM

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf, som i år fyller 50 år, har kallat Veneveistämö Syrjäsuo Oy:s verkställande direktör Esko Syrjäsuo till förbundets 18:de hedersmedlem.

Esko Syrjäsuo har varit med i förbundets styrande organ från och med 80-talet. Esko Syrjäsuo har inlett sin båtbyggarbana redan i slutet av 1960-talet och från år 1974 lett tillsammans med sina bröder det egna företaget som tillverkar Albatross-båtar.

Kim Örthén, ordförande för Finnboats styrelse, konstaterade då han under förbundets 50-årssupé överlät till hedersmedlemskapet tillhörande diplom och förtjänsplakett i guld, att Esko Syrjäsuo är en originell visionär som söker egna lösningar och som grundar sina tankar på erfarenhet och kännedom om människans tankevärld. Ofta besinner man "tänkaren Havukka-aho på stubben", som bekant en vis man. Dessa tankemodeller förenar Esko med den modernaste tekniken som finns till förfogande.

Den nya Hedersmedlemmen känner vi som en jovialiskt grunnande brobyggare. Han trivs i svåra situationer, då det behövs ett utjämnande och lugnande grepp.

Framför allt har Esk Syrjäsuo i alla förbundets funktioner kunnat sköta direktionens och styrelsernas grunduppdrag, d.v.s. vilka avgöranden man än fattar skall de resultera i bättre samarbete och vara till förmån för hela branschen. Skälet till varför Finnboat finns till.

Finnboat grundades 1961 och förbundets första hedersmedlem kallades år 1970. Hedersmedlemskapet är det högsta erkännandet Finnboat tilldelar.

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf är branschorganisation för landets båtindustri och -handel. Förbundet har inalles 278 medlemmar som svarar för drygt 90 % av branschens omsättning. Veneveistämö Syrjäsuo Oy är ett företag i Pikis som tillverkar Albatross-båtar.

Tilläggsuppgifter:

Verkställande direktör Esko Syrjäsuo (0400 780057)
Veneveistämö Syrjäsuo Oy
www.albatross.fi
Maalarimestarintie 3, 21500 Pikis

Verkställande direktör Jouko Huju (040 5509310)
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
www.finnboat.fi
Göksgränd 8 A 47, 00500 Helsingfors

Upp