Sök efter produkter och tjänster

25.11.2011

DIPLOM FÖR EXCEPTIONELLT BETYDANDE ARBETE TILL TARMO VUOJÄRVI

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf, som i år fyller 50 år, har tilldelat Tarmo Vuojärvi, direktör för Konekesko Oy Marine, ett Diplom för exceptionellt betydande arbete inom båtbranschens ledningsuppdrag.

Vuojärvi har verkat i Kesko i tre olika repriser totalt 34 år. Han började år 1972 som arbetsledare för verkstaden. Därefter fungerade han åren 1976-1980 som servicechef och från år 1984 först som försäljningschef, sedan som ledare för affärsverksamhetsenheten och till slut som enhetens försäljningsdirektör.

Tarmo Vuojärvi har varit med om att i vårt land bygga upp en betydande återförsäljningskedja, har varit med om att bygga en stabil marknadsposition för ett motormärke och fungerat som barnmorska då man tagit fram många båttyper.

Pristagaren är också en uppskattad aktör bland huvudmännen överallt i världen, såväl som businesskumpan som sparringpartner. Hans underlydande karakteriserar honom som en krävande men tillika välvillig chef. I denna person sammanfattas en exceptionell kombination av tekniskt kunnande, ekonomisk framsynthet, försäljningsskicklighet och strategisk visionärsförmåga.

Tarmo Vuojärvi har redan en tid officiellt njutit av sina pensionärsdagar, men lär vara mera upptagen än någonsin.

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf är branschorganisation för landets båtindustri och -handel. Förbundet har inalles 278 medlemmar som svarar för drygt 90 % av branschens omsättning. Konekesko Oy Marine representera inhemska och internationella varumärken inom båtbranschen. Företaget har bl.a. varit importör för Yamaha från och med år 1966. Konekesko Oy Marine säljer och tillverkar Yamarin-båtar.

Tilläggsuppgifter:

Tarmo Vuojärvi (040 5561311)
Konekesko Oy Marine (
www.konekesko-marine.fi
Gamla Borgåvägen 245, 01380 Vanda

Verkställande direktör Jouko Huju (040 5509310)
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
www.finnboat.fi
Göksgränd 8 A 47, 00500 Helsingfors

Upp